.


Shop mua ban nick game online uy tin
Uy Tín Tạo Niềm Tin


Đang Có 118 Nick Và 31100 Nick Đã Được Bán Ra
Thông Báo Mới
XU VIETTEL X25 SV1 - SV23 - TKCR/TCSR/AZPRO/TSR/MOMO/ATM = X40 . TONE 28 + KOJIN 17 - quatvjp999_ts + girl12312_ts
NHẬN UP THUÊ 5 SEVER 10K = 3 ngày . 20K = 10 ngày . 50k = 30 ngày . 100k = 60 ngày . 100k xu = 1 ngày
MÌNH CHUYỂN QUA TONE KHU 28 + Kojin Khu 17 BÁN XU + ĐẶT THUÊ VONG XOAY MAY MẮN
Hiện Tại Mình Bổ Sung Thêm Số Viettel : 0376 . 605 . 728
Nhập nick thanh lý 5 sever sll liên hệ FACEBOOK ẤN VÀO ĐÂY : ZALO/SDT: 0941. 858 . 828.
@quatvjp999_ts + girl12312_ts + @maxxbuff + s1hoadao đặt thuê vxmm víp phí 10% TONE K28 + Kojin k17
@quatvjp999_ts bán xu vt 50k x25 , TKCR/TCSR/TSR/AZPRO/MOMO= x40 TONE k28 +Kojin k17 ( TKCR/TCSR/AZPRO/TSR/MOMO : hoangtu1991 )
@denhattoan kiếm lv94 bán xu tự động x22 TONE khu 28 sv23
Nhập Nick Thanh Lý 5Sv Sll
Dịch Vụ Mới
ĐẶT THUÊ VXMM VÍP TONE K28 + Kojin k17 SV23
Dịch Vụ Bán Xu TONE k28 - Lượng Tự Động Kojin k17 =>
Dịch Vụ Úp Thuê Theo Ngày Giá Rẻ ==>
Sự Uy Tín Của Đại Lý
Nhận Quảng Cáo Mua Bán Trao Đổi Nick
Hướng Dẩn Mua Nick Ninja
Hướng Dẫn Bán Nick
Hướng Dẫn Chuyển Sim Đăng Kí -Lấy Mã Bảo Vệ - Mật Khẩu
Quảng Cáo - Rao Thuê
Danh Sách Nick Cần Bán
- Thanh toán bằng TKCR-TCSR-TRIEUKIM-9spay-Card24h-ATM được giảm 15%
- Giá dưới đây thanh toán bằng các loại ưu tiên từ trước đến sau thẻ MegaCard - Gate - Bit - Vcard - Viettel - Mobi - Vina - VNMB - Zing - Oncash
- Cách tìm kiếm: Trình duyệt trên máy tính ấn phím Ctrl F ; Trình duyệt trên điện thoại Menu -> Tìm trên trang
- Nhập nick thanh lý 5 sever sll liên hệ ZALO/SDT: 0941. 858 . 828.

">
→Mã Số: 744 [Xem Ảnh] Nhân vật nam-TTGT CẤP 22-bacthay1st_ts-NTGT C4.Quạt 91 (0%) . ig quamsurong_ts . vk 12,1m14,5m12,3m8,11 sách,rương 72m yên, siêu xe 2 sao cấp 100 full tbi (tl 3220),
» Sever : Tessen
» 1m3 card - 900k tkcr
→Mã Số: 743 [Xem Ảnh] Nhân vật nam-TTGT CẤP 21-XOMLIEUVIP_TS-NTGT C3.Kunai 92 (-50%) . ig anthjnvjp_ts . vk 12,5m12,1m11,1m9,2m8,11 sách, sói cấp 76 ngon full tbi (tl 2020)
» Sever : Tessen
» 950k card - 650k tkcr
→Mã Số: 742 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 49 (-50%) . ig cpdong . vk 12 (tl6),1m10,4m9,4m8 , 0 sách, sói cấp 1 ngon 3 tbi (tl 510) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 741 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 41 (0%) . igongchuc . vk 10,6m8,3m567 , 10 sách, sói cấp 1 ,2 tbi (tl 00) .
» Sever : Tessen
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 740 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 124 (26%) . ig xxxhihixxx. vk 14 ,8m14,1m12, (vktl6,nhẫn tl6,bùa tl7,yoroi tl7, giày tl7,găng tl6,),phân thân tiêu 64 , kill 10x, rương 32m yên, 1 sách , 1 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6644) .
» Sever : Tessen
» 2 triệu 2 card - 1m5 tkcr
→Mã Số: 739 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 90 (1%) . ig hoangs2tb . vk 12,3m12,6m9 , 11 sách,rương 3m yên, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 2220) .
» Sever : Shuriken
» 450k card - 310k tkcr
→Mã Số: 738 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 64 (7%) . ig taykiem1st . vk8 ,8m8,1m10, 0 sách,rương 1m yên, sói cấp 1 .
» Sever : Tessen
» 120k card - 80k tkcr
→Mã Số: 737 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 69 (86%) . ig sonmonster . vk 11,1m12,4m10,4m8 , 1 sách,rương 7m yên, sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5300) .
» Sever : Shuriken
» 170k card - 120k tkcr
→Mã Số: 736 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 50 (-50%) . ig mibucac . vk11,full 8, 4m7 , 8sách,rương 18n yên, siêu đen cấp 2 chỉ số ngon , 3 tbi (tl 6600).(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 29/2)
» Sever : Tessen
» 150k card - 100k tkcr
→Mã Số: 735 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 69 (88%) . ig fresure . vk12,full 8 , 3 sách,, siêu xe 5 sao cấp 100 chỉ số ngon , 3 tbi (tl 550).
» Sever : Shuriken
» 450k card - 300k tkcr
→Mã Số: 734 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 59 (-18%) . ig nennatlol . vk12,full 8 , 0 sách,rương 8m8 yên, sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00).
» Sever : Shuriken
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 733 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 59 (-19%) . ig tokuram . vk8,full 8 , 0 sách,rương 4m yên, sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00).
» Sever : Shuriken
» 120k card - 80k tkcr
→Mã Số: 732 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 59 (30%) . ig gietao . vk8,full 8 , 0 sách,rương 4m yên, sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00).
» Sever : Tessen
» 120k card - 80k tkcr
→Mã Số: 731 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig maxdragon_ts_ts . vk 16 ,1m16, 8m14, (vktl6,dây chuyền tl4,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl9, giày tl6,găng tl9,quần tl6,áo tl6, nón tl6),phân thân tiêu 74 vk14 sói 5 sao ngon , kill 10x, rương 120m yên, 11 sách , 20 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8544) .(ĐANG ONLINE).
» Sever : Tessen
» 4 triệu 2 card - 2m9 tkcr
→Mã Số: 730 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 74 (13%) . ig batieu36 . vk 11,full8 , 0 sách,rương 2m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 0000) .
» Sever : Shuriken
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 728 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 50 (22%) . ig trungdungx . vk 12(vk tl7 + bùa tl4 + găng tl6 ),8m12,1m8 , 8 sách,rương 15m yên, sói 2 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6666) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 5/3)
» Sever : Tessen
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 726 [Xem Ảnh] Kiếm 117 full 14 vk15 . phân thân kunai lv 58 . 180m có skill 10x somayluan_ts - giá 1m5 atm
» Sever : Tessen
» 1m2 tkcr/tcsr
→Mã Số: 724 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Tiêu 85 (38%) . ig ldk37 . vk 8,full 10,3195 rương hang động ,6 sách ,rương 144m yên, sói cấp 5 full tbi (tl 2200) .
» Sever : Shuriken
» 300k card - 210k tkcr
→Mã Số: 723 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 49 (-7%) . ig bodungker . vk 11,2m10,gfull 8 , 5 sách,rương 2m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 1000) .
» Sever : Shuriken
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 722 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 45 (-35%) . ig emcuima1st . vk 11,2m10,gfull 8 , 2 sách,rương 6m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 4111) .
» Sever : Shuriken
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 718 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 96 (28%) . ig datdola98_ts . vk 12(vk tl5+bùa tl6+giày tl4 + găng tl5),1m15,1m13,7m12,11 sách,2 bánh,rương 8m yên, phân tiêu lv10 , siêu xe cấp 100 full tbi (tl 4444) .
» Sever : Tessen
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 717 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Quạt 90 (1%) . ig 35untilyou_ts. vk 12,1m12,6m10,1m9,1m8,5945 rương hang động ,6 sách ,rương 127m yên, xe má cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
» Sever : Tessen
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 716 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Quạt 97 (0%) . ig 2dapvelang. vk 12,2m12,1m11,2m10,3m9,1m8,4130 rương hang động ,11 sách ,rương 231m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4211) .
» Sever : Shuriken
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 715 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Kiếm 94 (7%) . ig suppomen03_ts . vk 12,4m10,1m9,4m8,3789 rương hang động ,6 sách ,rương 106m yên, sói cấp 7 full tbi (tl 2100) .
» Sever : Tessen
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 713 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Quạt 92 (37%) . ig emkocanten_ts . vk 12,1m12,5m10,3m9,5790 rương hang động ,0 sách ,rương 180m yên, xe máy cấp 1 full tbi (tl 0000) .
» Sever : Tessen
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 709 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ.Quạt 97 (1%) . ig 37quetoi_ts . vk 12,1m11,4m10,4m8 , 3534 rương hang động , 11sách,rương 209m yên, xe máy cấp 1 ngon full tbi (tl 2000) .
» Sever : Tessen
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 706 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 99 (-13%) . ig onlyffan . vk 13 (vk tl3),3m14,5m13,1m12 , 8 sách,rương 6m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 2110) .
» Sever : Katana
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 704 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ.Quạt 97 (15%) . ig police01d . vk 12,4m12,3m9,1m8,3260 rương hang động , 6 sách,rương 234m yên, xe máy cấp 5 full tbi (tl 2210) .
» Sever : Shuriken
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 703 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 70 (26%) . ig ig minh9xthtb_ts . vk 13(vk tl6 + bùa tl5 + yoroi tl6+ găng tl6),4m14,3m13 ,2m12,10 bánh , 11 sách,rương 64m yên,siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 5432) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 25/2)
» Sever : Tessen
» 700k card - 490k tkcr
→Mã Số: 702 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 70 (42%) . ig ngocanh144 . vk 8,5m10,4m9 , 9 sách, sói cấp 1 full tbi (tl 2100) .
» Sever : Tessen
» 180k card - 130k tkcr
→Mã Số: 701 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 92 (46%) . ig muaabans9x . vk 13,1m13,6m12,2m8 , 8 sách,rương 2m yên, xem máy cấp 38 ngon full tbi (tl 5541) .
» Sever : Shuriken
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 697 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 91 (19%) . ig thgchonay_ts . vk 12,5m12,4m8 , 9 sách,rương 60m yên, siêu xe 3 sao cấp 3 ngon full tbi (tl 6666) .
» Sever : Tessen
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 695 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 94 (27%) . ig khanh01vp . vk 13 ( vk tl6),1m13,7m12,1m8,43m yen phan than kiem 57 , 11 sách, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6443) .
» Sever : Shuriken
» 650k card - 450k tkcr
→Mã Số: 693 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 59 (7%) . ig vkngta2019. vk 10,1m10,2m9,6m8 , 1 sách,rương 7m7 yên, sói cấp 1 full tbi (tl 2100) .
» Sever : Shuriken
» 120k card - 80k tkcr
→Mã Số: 692 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 74 (70%) . ig arshuka . vk 12,1m10,7m10,1m8,rương 9m yên , 2 sách, siêu xe 5 sao cấp 7 ,full tbi (tl 4320).
» Sever : Shuriken
» 350k card - 240k tkcr
→Mã Số: 691 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 69 (12%) . ig lonl123 . vk 8,1m11,1m10,3m9,4m8,rương 25m yên , 6 sách, sói cấp 100 ngon 3 tbi (tl 000) .
» Sever : Shuriken
» 170k card - 120k tkcr
→Mã Số: 690 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 59 (-45%) . ig bomelaboss . vk 12,9m8 , 8 sách,rương 1m5 yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 6000) .
» Sever : Tessen
» 270k card - 180k tkcr
→Mã Số: 689 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 69 (71%) . ig langtu6789 . vk 10,2m10,7m8 , 3 sách,rương 24m yên, sói cấp 1 ngon 3 tbi (tl 100) .
» Sever : Shuriken
» 180k card - 130k tkcr
→Mã Số: 688 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 70 (68%) . ig phỉudu . vk 12,1m12,8m9 , 10 sách,rương 3m yên, sói cấp 3 full tbi (tl 2111) .
» Sever : Tessen
» 270k card - 180k tkcr
→Mã Số: 686 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 76 (3%) . ig pitiucui2 . vk 12 (vk tl1),1m12,full 8 , 0 sách,rương 23m yên, siêu xe cấp 1 ,1 tbi (tl 1) .
» Sever : Shuriken
» 290k card - 200k tkcr
→Mã Số: 683 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Đao 59 (57%) . ig s9slinhs9s. vk 11,3m10,5m9, 0 sách ,sói cấp 1 full tbi (tl 3100) .
» Sever : Tessen
» 120k card - 80k tkcr
→Mã Số: 680 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kiêm 78 (-9%) . ig volibearlm . vk 14 (vk tl5 + bội tl5+bùa tl6 +giày tl5+ găng tl6),2m14,6m13,1m12, 9 sách,rương 10m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5532) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 13/3)
» Sever : Shuriken
» 750k card - 520k tkcr
→Mã Số: 679 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 70 (4%) . ig changs2kho . vk 12 (vk tl5 + găng tl5),full 12, 3 sách, siêu xe 3 sao cấp 100 full tbi (tl 2211) .
» Sever : Shuriken
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 678 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 130(99%) . ig bawat . vk 15,1m15,8m14, (vktl4,bùa tl6,găng tl6),phân thân kiếm 62 vk9 , kill10x,rương 868m yên, 11 sách , 12 bánh ,siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5443) .(ĐANG 0NLINE)
» Sever : Shuriken
» 2 triệu 8 card - 1m9 tkcr
→Mã Số: 677 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 103 (-28%) . ig ztuyen98z_ts . vk 12,2m14,full12, 7 sách,rương 48m yên, chưa có kill 10 ,phân thân kiếm lv44, siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 3321) .
» Sever : Tessen
» 800k card - 550k tkcr
→Mã Số: 676 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 103 (-43%) . ig kujmja9x . vk 12,2m13,full12, 11 sách,kill 10 phân thân tiêu lv50, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4411) .
» Sever : Shuriken
» 850k card - 600k tkcr
→Mã Số: 674 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 90 (23%) . ig huydat102 . vk 13(vk tl6 + găng tl6),1m13,8m12 , 11 sách,sói cấp 100 full tbi (tl 6666) .
» Sever : Shuriken
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 673 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 41 (0%) . ig boynbxxz . vk8,full 8 ,0 sách, sói cấp 1 ,2 tbi (tl 00) .
» Sever : Shuriken
» 70k card - 50k tkcr
→Mã Số: 672 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 69 (63%) . ig aalaal . vk8,full 8 ,0 sách,rương 15m yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
» Sever : Tessen
» 150k card - 100k tkcr
→Mã Số: 669 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 130 (99%) . ig thajsole_ts_ts . vk 14 ,9m14, (vktl6,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl6,găng tl7,quần tl6,),phân thân tiêu 67 vk9 sói 4 sao , kill 10x, rương 1 tỷ 112m yên, 11 sách , 13 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6666) . Mua thủ công giá 3 triệu 5 card - 2m4 tkcr.(ĐANG ONLINE).
» Sever : Tessen
» 3 triệu 3 card - 2m2 tkcr
→Mã Số: 665 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 101 (9%) . ig ph0gloiwat . vk 12,1m13,7m12,1m8 ,11 sách, pt chưa xác định , có kill 10x, siêu xe cấp 5 full tbi (tl 2210).
» Sever : Bokken
» 800k card - 550k tkcr
→Mã Số: 663 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 73 (91%) . ig bisocius1 . vk 8,9m10, 1 sách, sói 2 sao cấp 10 ngon full tbi (tl 321) .
» Sever : Shuriken
» 190k card - 130k tkcr
→Mã Số: 662 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 70 (41%) . ig s2tinhvkck . vk 12,1m11,3m10,4m8 , 0 sách,rương 57m yên, sói cấp 100 ngon 2 tbi (tl 00) .
» Sever : Tessen
» 280k card - 190k tkcr
→Mã Số: 660 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 49 (-4%) . ig myh3v3l_ts . vk 10,6m9,3m8,rương 12m yên , sói cấp 1 , tbi (tl 10) .
» Sever : Tessen
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 659 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 60 (19%) . ig top4xpk . vk 12,1m12,1m11,2m10,5m8 , siêu xe cấp 1 ngon, sói cấp 100 , tbi (tl 2110) .
» Sever : Tessen
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 656 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.(LỖI SINWA) .Kunai 59 (-41%) . ig minsua1st . vk 9,full 456 , 0 sách,rương 4m yên, sói cấp full tbi (tl 0000) .
» Sever : Katana
» 50k card - 35k tkcr
→Mã Số: 655 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 70 (81%) . ig siumin1st . vk 10,full 10 , 0 sách,rương 2m yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
» Sever : Katana
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 652 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 69 (17%) . ig teoprox201 . vk 11,3m9,6m8 , 9 sách, 1 bánh,siêu xe 2 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 1100) .
» Sever : Shuriken
» 190k card - 130k tkcr
→Mã Số: 650 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130 (54%) . ig pkpro011 . vk 14 ,8m14,1m12, (vk tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl7,găng tl6),phân thân tiêu 63 vk10 , kill 10x, rương 34m yên, 8 sách , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6655) .
» Sever : Shuriken
» 2m9 card - 2m tkcr
→Mã Số: 649 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 69 (80%) . ig hacke2k3 . vk 12 ( vk tl4),1m12,2m11,4m10,2m9, 8 sách , sói cấp 100 chỉ số ngon , full tbi (tl 5520).
» Sever : Tessen
» 290k card - 200k tkcr
→Mã Số: 647 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 90 (37%) . ig vietnam96x_ts . vk 12(găng tl1),3m13, full12 , 11 sách , sói 2 sao cấp 100 full tbi (tl 4442) .
» Sever : Tessen
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 645 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 79 (-38%) . ig quandz0004 . vk 12 ( găng tl3 ),5m12 ,4m8 , 1 sách,rương 89m yên, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 4320) .
» Sever : Shuriken
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 644 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig epiqsu . vk 12 ( găng tl2 ),2m13,3m12,3m9,1m8 , 4 sách,rương 7m yên, kil10x , pt chưa xác định, siêu xe cấp 25 ngon full tbi (tl 3210) .
» Sever : Katana
» 1m5 card - 1m tkcr
→Mã Số: 641 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Đao 69 (95%) . ig nsow0agel . vk 12,1m12,full 8 , 0 sách,rương 5m yên, siêu xe ngon cấp 1 full tbi (tl 0000) .
» Sever : Katana
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 635 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 70 (11%) . ig n0obitaa . vk 9,2m9,7m8 , 0 sách,rương 4m yên , sói cấp 1 , 3 tb (tl 000)
» Sever : Tessen
» 170k card - 120k tkcr
→Mã Số: 626 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 60 (-35%) . ig gaquegion. vk 9,7m9,2m8 ,sói cấp 1, 2 tbi (tl 10) .
» Sever : Shuriken
» 120k card - 80k tkcr
→Mã Số: 621 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 70 (-39%) . ig quatpkall. vk 14,4m12,1m11,3m10,1m8, 10 sách ,rương 19m yên, sói 2 sao cấp 100 full tbi (tl 5442) .
» Sever : Bokken
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 615 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 59 (-14%) . ig sam123sung . vk 8,2m10,2m9,5m8 , 8 sách, sói cấp 100 chỉ số ngon , full tbi (tl 2200) .
» Sever : Shuriken
» 180k card - 130k tkcr
→Mã Số: 613 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 69 (41%) . ig 10dollar . vk 12(vk tl6+bùa tl3+giày tl4 + quần 0 + găng tl6),5m12,full 8910 , 10 sách,rương 21m yên , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4210) .
» Sever : Tessen
» 650k card - 450k tkcr
→Mã Số: 612 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 92 (22%) . ig sirius128_ts . vk 12(vk tl6 + găng tl6),1m14,1m13,7m12 , 8 sách,rương 68m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5442) .
» Sever : Tessen
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 609 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kiếm 70 (-48%) . ig foodie . vk 9,1m12,1m10,4m9,3m8 , 0 sách , sói cấp 1 full tbi (tl 2000)
» Sever : Shuriken
» 190k card - 130k tkcr
→Mã Số: 606 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 107 (37%) . ig vohoc22_ts . vk 14(vk tl5),7m12,2m9 ,3 sách,rương 80m yên, chưa có kill 10x, phân tiêu lv22, sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4211)
» Sever : Tessen
» 850k card - 600k tkcr
→Mã Số: 604 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 106 (-49%) . ig nganhagxu_ts vk 12(găng tl4+ yoroi tl4),7m12,2m10 ,8 sách, pt tiêu50, có kill 10x, sói 2 sao cấp 63 full tbi (tl 4333).
» Sever : Tessen
» 900k card - 600k tkcr
→Mã Số: 603 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 73 (7%) . ig thieugiald . vk 11,2m12,4m10,1m9,2m8 , 2 sách , sói 2 sao cấp 10 chỉ số ngon full tbi (tl 3110)
» Sever : Bokken
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 599 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kiếm 100 (46%) . ig singger2k . vk 12,2m14,1m13,6m12 ,8 sách, pt kiếm 44 có kill 10x, sói 3 sao cấp 100 full tbi (tl 3221).
» Sever : Shuriken
» 850k card - 600k tkcr
→Mã Số: 598 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 68 (55%) . ig nsomatuy . vk 12(vk tl3 + găng tl4),1m12,1m11,2m10,5m9 , sói đen cấp 2 full tbi (tl 3100)
» Sever : Shuriken
» 290k card - 200k tkcr
→Mã Số: 594 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 64 (20%) . ig cucaiz . vk 8,2m10,7m8 , 0 sách, 0 thú cưỡi
» Sever : Shuriken
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 593 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kunai 130 (3%) . ig fughkl . vk 14 ,2m16, 7m14, (vktl6,nhẫn tl6,bội tl4,bùa tl7,yoroi tl6, giày tl5,găng tl8,quần tl6),phân thân kiếm lv72 siêu xe 5 sao , kill 10x, rương 254m yên, 10 sách , 12 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi + xe máy 5 sao (tl 6665)
» Sever : Shuriken
» 3 triệu 5 card - 2m4 tkcr
→Mã Số: 592 [Xem Ảnh] Đao 41 full 8 + . Kiếm 44 (10%) . ig l3leol3 . vk 8, full 8, 0 sách , sói cấp 1 , 2 tb (tl 10)
» Sever : Shuriken
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 590 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 83 (87%) . ig dang1s . vk 12(vk tl4+găng tl4),1m12,8m8 , 8 sách,rương 11m yên, siêu xe 2 sao cấp 59 chỉ số ngon full tbi (tl 0100)
» Sever : Shuriken
» 400k card - 280k tkcr
→Mã Số: 589 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 70 (5%) . ig xín1lanxit . vk 12 , 1m11,6m9,3m8 ,rương 6m4 yên, siêu xe cấp 2 , 2 tb ( tl 00)
» Sever : Bokken
» 270k card - 180k tkcr
→Mã Số: 588 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 67 (60%) . ig tigerlarge . vk 11,full 8 ,rương 3m yên , sói cấp 1 full tbi (tl 0000)
» Sever : Bokken
» 150k card - 100k tkcr
→Mã Số: 587 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 69 (-13%) . ig linhkersv3 . vk 12 , 1m11,1m10,7m8 , sói cấp 100 ngon , 3 tb ( tl 621)
» Sever : Shuriken
» 270k card - 180k tkcr
→Mã Số: 582 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 73 (90%) . ig xl98lx . vk 8,1m12,8m8 , 0 sách,rương 2m yên , sói cấp 43 chỉ số ngon , 2 tb ( tl 00) .
» Sever : Shuriken
» 190k card - 130k tkcr
→Mã Số: 581 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 115 (16%) . ig khotgjd_ts . vk 12(vk tl4 +bùa tl5+ giày tl5 + găng tl5),2m14,7m12,rương 66m yên ,9 sách, chưa có kill 10x, siêu xe 5 sao cấp 2 chỉ số ngon full tbi (tl 4333)
» Sever : Tessen
» 1m card - 700k tkcr
→Mã Số: 579 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 130(30%) . ig llz0mbiell_ts . vk 14 ,3m15, 6m14, (vk tl7,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl7,yoroi tl9, giày tl6,găng tl7,quần tl6,nón tl6),phân thân tiêu 75 vk10 sói 3 sao ngon , kill 10x, rương 264m yên, 11 sách , 10 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8664)
» Sever : Tessen
» 3m4 card - 2m3 tkcr
→Mã Số: 575 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 98 (-50%) . ig sammmvip . vk 13,8m12,1m8,61m yen , 11 sách,2 bánh, siêu xe cấp 39 full tbi (tl 5532)
» Sever : Bokken
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 574 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 82 (26%) . ig sammroai . vk 12,1m12,5m10,3m8 ,0 sách,rương 21m yên, sói cấp 95 full tbi (tl 1111)
» Sever : Tessen
» 300k card - 210k tkcr
→Mã Số: 573 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 95 (92%) . ig namdandy_ts . vk 14,6m12,1m11,2m8 , 9 sách, 2 bánh,rương 21m yên, sói 3 sao cấp 22 full tbi (tl 3333)
» Sever : Tessen
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 572 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 69 (-30%) . ig trum4sv . vk 12(tl5)+ vk6x 12,1m14,1m13,7m12 , 0 sách, sói cấp 70 chỉ số ngon full tbi (tl 2210) .
» Sever : Shuriken
» 600k card - 400k tkcr
→Mã Số: 571 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 96 (23%) . ig dragon96cb . vk 14( vk tl6 +găng tl 5),5m12,,1m10,3m8 ,11 sách,rương 88m yên , siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 5522) .
» Sever : Shuriken
» 650k card - 450k tkcr
→Mã Số: 567 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Đao 41 (-14%) . ig daijavv. vk 8,9m8 , 0 sách,6m yên, sói cấp 1 , 3 tbi (tl 000) .
» Sever : Bokken
» 70k card - 50k tkcr
→Mã Số: 566 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 69 (95%) . ig ngaghoncua . vk 12(vk tl4 + bội tl4 + gang tl4),full12 , 11 sách,rương 14m yên , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4421)
» Sever : Shuriken
» 650k card - 450k tkcr
→Mã Số: 564 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kiếm 84 (82%) . ig papy123 . vk 12(tl6),1m12,4m10,1m9,3m8 ,0 sách,rương 23m yên, xe máy cấp 1, 3 tbi (tl 300)
» Sever : Shuriken
» 350k card - 240k tkcr
→Mã Số: 562 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 92 (12%) . ig lllmaxlll . vk 12 (vk tl6 ),8m12,1m10 , 11 sách,rương 114m yên , siêu xe cấp 1 chỉ số ngon 2 tbi (tl 00) .
» Sever : Shuriken
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 561 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 70 (40%) . ig tyeumek49_ts . vk 13 ( vk tl6 +bùa tl4 +giày tl3 + găng tl6),1m14,2m13,full 12, con 3d x2, 9 sách,2 bánh, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4432)
» Sever : Tessen
» 650k card - 450k tkcr
→Mã Số: 560 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 91 (33%) . ig madness12 . vk 12,full 12, 11 sách,rương 74m yên, sói cấp 51 chỉ số ngon full tbi (tl 5311)
» Sever : Shuriken
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 558 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 80 (60%) . ig xusiure009 . vk 12,1m12,6m9,2m8 , 4 sách,rương 25m yên, sói cấp 1 chỉ số ngon, 2 tbi (tl 22)
» Sever : Shuriken
» 290k card - 200k tkcr
→Mã Số: 553 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(0%) . ig ch3tdi_ts . vk 14 ,3m15, 6m14, (vktl3,nhẫn tl1,bội tl0,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl2,găng tl6,quần tl1,áo tl6),phân thân quạt lv68 , kill 10x, rương 423m yên, 10 sách , 1 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6666) .(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 3m3 card - 2m3 tkcr
→Mã Số: 551 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 90 (-49%) . ig bupsub . vk 12,1m9,8m8 , 0 sách,rương 3m4 yên , sói cấp 23 full tbi (tl 4100) .
» Sever : Bokken
» 400k card - 280k tkcr
→Mã Số: 550 [Xem Ảnh] Nhân vật nam . Kiếm 124 (-19 %) . ig skybluev . vk 16 ,2m12,7m14, (vk tl3,găng tl4,yoroi tl6),rương 267m yên, có kill 10x ,phân thân kiếm lv61 vk12 ,8 sách,siêu xe 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5333). Mua thủ công giá 3m3 card -2m3 tkcr
» Sever : Shuriken
» 3m card - 2m tkcr
→Mã Số: 547 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 122 (11%) . ig mrsiker_ts . vk 12(găng tl0),9m12 , 8 sách,rương 289m yên, có kill 10x, phân thân tiêu , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 3332) ..(
» Sever : Tessen
» 1m5 card - 1m tkcr
→Mã Số: 546 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 130(-48%) . ig ollyeullo_ts . vk 14 ,3m15, 6m14, (vktl8,bùa tl6, giày tl6,găng tl6,yoroi tl7),phân thân cung 64 vk9 , rương 407m yên, 11 sách , 11 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6655).(ĐANG ONLONE)
» Sever : Tessen
» 3m card - 2m1 tkcr
→Mã Số: 545 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kiếm 68 (37%) . ig djdidnsi . vk 12(găng tl2),1m12,4m10,3m9,1m8 , 0 sách, xe máy cấp 1 full tbi (tl 100)
» Sever : Bokken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 543 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 70 (-19%) . ig gokusd01_ts. vk 14,(vk tl5+bùa tl5+yoroi tl4+găng tl5),full12 , 20 bánh,11 sách,rương 191m yên , sói cấp 4 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5442)
» Sever : Tessen
» 750k card - 520k tkcr
→Mã Số: 542 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 120 (-18%) . ig vuabul0n . vk 14,2m14,7m12,rương 191m yên ,9 sách,phân thân tiêu 50,có kill 10x , siêu xe cấp 100 full tbi (tl 4422) .(ĐANG ONLINE)
» Sever : Shuriken
» 1m5 card - 1m tkcr
→Mã Số: 541 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 59 (9%) . ig billdepxih . vk9,1m12,full 89,4 sách,rương 6m7 yên, sói cấp 51 chỉ số ngon full tbi (tl 3110)
» Sever : Bokken
» 120k card - 80k tkcr
→Mã Số: 540 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kunai 70 (-49%) . ig njkunaivip . vk 12,1m11,1m10,8m8 ,4 bánh, 8 sách ,xe máy cấp 100 full tbi (tl 2110)
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 539 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 70 (23%) . ig 1hitvedi . vk 12,9m12 , 1 sách,rương 10m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5422) . Mua thủ công giá 450k card – 300k tkcr.
» Sever : Shuriken
» 400k card - 280k tkcr
→Mã Số: 537 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 121 (99%) . igx2dragonxxs . vk 14 ,1m15,4m14,4m12, (vktl6,yoroi tl6,găng tl6,),phân thân kunai 61 vk10 , kill 10x, rương 167m yên, 11 sách , xe cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5544).(ĐANG ONLINE)
» Sever : Shuriken
» 1m7 card - 1m2 tkcr
→Mã Số: 536 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 130(99%) . ig samsuriii_ts . vk 14 ,8m14,1m12, (vktl6,yoroi tl6,bùa tl6, giày tl5,găng tl6,),phân thân cung 64 vk10 , kill 10x, rương 979m yên, 11 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6443).(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 2m9 card - 2m tkcr
→Mã Số: 535 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig khongvong_ts . vk 14 ,9m14, (vktl6,yoroi tl7,bùa tl6, giày tl6,găng tl6,áo tl3),phân thân cung 64 vk10 , kill 10x, rương 919m yên, 8 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6543)..(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 3m card - 2m tkcr
→Mã Số: 534 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig franklin_ts . vk 14 ,6m14,3m12, (vktl6,yoroi tl9,bùa tl8, giày tl6,găng tl8),phân thân cung 70 vk10 , kill 10x, rương 727m yên, 11 sách , sói 5 sao full tbi (tl 6664).(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 2m9 card - 1m9 tkcr
→Mã Số: 532 [Xem Ảnh] Nhân vật nu. Kiếm 112 (35 %) . ig hotbojo0_ts . vk 12 ,4m14,5m12, (vk tl4,găng tl6,yoroi tl5), có kll 10x ,phân thân quạt lv46 , rương 152m yên, 11 sách , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 4333).(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 1m1 card - 750k tkcr
→Mã Số: 531 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 116 (-1 %) . ig haibggls2_ts . vk 15 ,3m13,6m12, (vk tl5,bùa tl6,găng tl6,yoroi tl6),rương 284m yên, có kill 10x ,phân thân tiêu lv 62 full 8 sói cấp 50 , rương 216m yên, 11 sách , siêu xe 3 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5433).(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 1m3 card - 900k tkcr
→Mã Số: 530 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 111 (58%) . ig nkocc0d0n1_ts_ts . vk 14,1m5,1m14,6m12,1m8, găng tl6,11 sách, 20 bánh, kill10,rương 126m yên, phân thân tiêu 60, siêu xe cấp 1 full tbi (tl 4322). .(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 1m1 card - 750k tkcr
→Mã Số: 529 [Xem Ảnh] Nhan vat nam. Kunai 77 (82%) . ig sakura194 . vk 12,5m10,4m8,rương 13m yên , 3 sách, sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 2220) .
» Sever : Kunaj
» 400k card - 280k tkcr
→Mã Số: 5 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig behanhtay_ts . vk 14 ,1m15, 8m14, (vktl6,bội tl5,bùa tl5, giày tl5,găng tl6,quần tl6),phân thân cung 67 vk9 , kill 10x, rương 517m yên, 11 sách , 14 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5644) . Mua thủ công giá 3 triệu 3 card - 2m3 tkcr.(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 3 triệu card - 2m1 tkcr
Danh Sách Nick Đã Bán - Nick Trả Góp - Nick Đã Đổi
Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail :
Sđt : ZALO/SDT : 0941 . 858 . 828 - 0376 . 605 . 728
Phương Thức Thanh Toán
✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL - VINA - MOBIFONE - VIETNAM MOBILE - ZING - GATE FPT(Cả Seri và Mã Thẻ)
✧ Thanh toán qua TKCR - TCSR - TRIEUKIM -ATM
Thông Tin Về Đại Lý
@ 2018 HoangTu1991.Com - Thiết Kế : Lương Đức Dương

Shop Mua Bán Nick Game Online
Chi tiết liên hệ : ZALO/SDT : 0941 . 858 . 828 - 0376 . 605 . 728