.


Shop mua ban nick game online uy tin
Uy Tín Tạo Niềm Tin


Đang Có 119 Nick Và 31330 Nick Đã Được Bán Ra
Thông Báo Mới
XU 5 SEVER 20K X35 . 50K X40 . ATM X60 . PM ZALO/SDT : 0941 858 828
SHOPXU.VN Web Bán Xu Ninja School Tự Động 5Sv TĂNG GIÁ XU X38.
@bupsub quat lv 90 bán xu x40 tự động kojin k17- SV1
@denhattoan kiếm lv94 bán xu x40 ,lượng tự động x9 kojijn k17 sv23
@6789dkmvl tiêu lv85 bán xu tự động x40 kojin k17 - SV4
@epicqsu tiêu lv 130 bán xu tự động x40 kojin 17 - SV5
SHOPXU.VN Web Bán Xu Ninja School Tự Động 5Sv TĂNG GIÁ XU X38.
TĂNG GIÁ XU VIETTEL X40 SV1 - SV23 -SV4 - SV5 - TKCR/TCSR/AZPRO/TSR/MOMO/ATM = x60 . (TÀI KHOẢNG 0941858828)
Agribank : 7509205084575- Vietcombank : 0191000369437- Vietinbank : 102869689966- Chi nhánh : Cà mau- Chủ tài khoản : Nguyen Quang Linh
NHẬN UP THUÊ + AUTO PK ÂM + 5 SEVER . 20K = 10 ngày . 50k = 30 ngày . 100k = 60 ngày . 80k xu = 1 ngày
Hiện Tại Mình Bổ Sung Thêm Số Viettel : 0376 . 605 . 728
FACEBOOK : NGUYỄN QUANG LINH
@quatvjp999_ts + girl12312_ts + @maxxbuff + hokbacvxmm + @gjaotuan_ts đặt thuê vxmm víp phí 10% TONE K28 + Kojin k17
Nhập Nick Thanh Lý 5Sv Sll
Dịch Vụ Mới
ĐẶT THUÊ VXMM VÍP TONE K28 + Kojin k17 SV23
Dịch Vụ Bán Xu 5 SEVER TONE k28 - Lượng Tự Động Kojin k17 =>
Dịch Vụ Úp Thuê Theo Ngày + AUTO PK ÂM LEVEL ==>
Sự Uy Tín Của Đại Lý
Nhận Quảng Cáo Mua Bán Trao Đổi Nick
Hướng Dẩn Mua Nick Ninja
Hướng Dẫn Bán Nick
Hướng Dẫn Chuyển Sim Đăng Kí -Lấy Mã Bảo Vệ - Mật Khẩu
Quảng Cáo - Rao Thuê
SHOPXU.VN Web Bán Xu Ninja School Tự Động 5Sv TĂNG GIÁ XU X38 .
✰ TĂNG GIÁ XU VIETTEL X38 SV1 - SV23 -SV4 - SV5 - TKCR/TCSR/AZPRO/TSR/MOMO/ATM = X52 . (TÀI KHOẢNG 0941858828)
✰ Agribank : 7509205084575- Vietcombank : 0191000369437- Vietinbank : 102869689966- Chi nhánh : Cà mau- Chủ tài khoản : Nguyen Quang Linh
✰ BÁN LƯỢNG TỰ ĐỘNG X9 KOJIIN 17 SV1 - X9 KOJIN 17 SV23
Danh Sách Nick Cần Bán
- Thanh toán bằng TKCR-TCSR-TRIEUKIM-9spay-Card24h-ATM được giảm 15%
- Giá dưới đây thanh toán bằng các loại ưu tiên từ trước đến sau thẻ MegaCard - Gate - Bit - Vcard - Viettel - Mobi - Vina - VNMB - Zing - Oncash
- Cách tìm kiếm: Trình duyệt trên máy tính ấn phím Ctrl F ; Trình duyệt trên điện thoại Menu -> Tìm trên trang
- Nhập nick thanh lý 5 sever sll liên hệ ZALO/SDT: 0941. 858 . 828.

">
→Mã Số: 975 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 70 (-38%) . ig becung3x . vk13,1m12,2m10,3m9,3m8 , 0 sách, sói cấp 1 ngonv , 2l tbi (tl 30).
» Sever : Shuriken
» 280k card - 190k tkcr
→Mã Số: 974 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 83 (42%) . ig monterr99 . vk9,1m12,1m10,4m9,3m8 , 0 sách, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000).
» Sever : Shuriken
» 200k card - 150k tkcr
→Mã Số: 972 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.[LỖI SINWA]. Tiêu 69 (-24%) . ig otaku3k . vk 14,2m12,1m9,5m8 , 0 sách , sói cấp 1 full tbi (tl 2111).
» Sever : Tessen
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 971 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 125 (37%) . ig soixam90 . vk 15 ,(bùa tl2 + yoroi tl6 + găng tl6),4m15,1m14,1m13,3m12 , 11 sách,1 bánh,rương 549m yên, có kill 10x, phân thân quạt lv62 , sói5 sao cấp 100 full tbi (tl 6443)..(ĐANG ONLINE).
» Sever : Shuriken
» 1m3 card - 950k tkcr
→Mã Số: 970 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 117 (50 %) . ig haibggls2_ts . vk 15,1m14 ,1m13,7m12, (vk tl5,bùa tl6,găng tl6,yoroi tl6),rương 6066m yên, có kill 10x ,phân thân tiêu lv 62 full 8 sói cấp 50 , 11 sách , siêu xe 3 sao chỉ số ngon full tbi (tl5433).(ĐANG ONLINE).
» Sever : Tessen
» 1m card - 700k tkcr
→Mã Số: 969 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 130 (70%) . ig ancutttao_ts. vk 15,4m15,5m14, (vk tl6 ,bội tl6,bùa tl7,yoroi tl7, giày tl6,quần tl6 ,găng tl7,) ,phân thân kiếm 67 sói 100, kill 10x, rương 165m yên, 11 sách , siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6554) .
» Sever : Tessen
» 2 triệu 5 card - 1m7 tkcr
→Mã Số: 968 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 80 (99%) . ig stieu0vips . vk8,9m9 , 0 sách,0 thú cưỡi
» Sever : Katana
» 150k card - 100k tkcr
→Mã Số: 967 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130 (-49%) . ig sjeuvjps2. vk 14,4m14,5m12, (vk tl8,dây chuyền tl4, nhẫn tl6 ,bội tl4,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl6,quần tl4 ,găng tl6,áo tl3, nón tl3) ,phân thân kiếm 52, kill 10x, rương 163m yên,8 sách, 9 bánh , siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6621) .
» Sever : Shuriken
» 2 triệu card - 1m4 tkcr
→Mã Số: 965 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 83 (73%) . ig zzteam99zz_ts . vk13,7m12,2m8,rương 16m yên , 6 sách,1 siêu xe 5 sao cấp 100+xe máy 5 sao cấp 100 ngon full tb tl (3232) .(ĐANG TRẢ GÓP)
» Sever : Tessen
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 962 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 68 (11%) . ig s2bylykuun . vk 12,1m10,2m9,6m8 , 0 sách,9m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 2000) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 961 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 50 (7%) . ig pr0lamthue . vk 12,9m8 , 8 sách,49m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 1010) .
» Sever : Shuriken
» 200k card - 150k tkcr
→Mã Số: 959 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Kiếm 69 (9%) . ig azenka01 . vk14 (vk tl6 + dây chuyền tl1+nhẫn tl4 +bội tl6+bùa tl4+giày tl3 + quần tl5 + gang tl6 ),6m14,3m12 ,11 sách, rương 25m yên, siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 5322).
» Sever : Shuriken
» 1m5 card - 1m tkcr
→Mã Số: 958 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Cung 70 (-43%) . ig gietsatthu . vk8,3m12,6m8 ,0 sách, rương 2m yên, sói ngon cấp 100 full tbi (tl 5210).
» Sever : Shuriken
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 957 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Tiêu 74 (24%) . ig 0neshit . vk9,4m10,2m9,3m8 ,0 sách, rương 2m yên, siêu xe cấp 1 full tbi (tl 0000).
» Sever : Shuriken
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 952 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 102 (1%) . ig nhatpro113_ts . vk 12,1m14 ,8m12,phân thân tiêu lv49,,chưa kill 10x ,11 sách, rương 94m yên, siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 4221) .
» Sever : Tessen
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 951 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 78 (75%) . ig s2tinhvip2 . vk 11 ,8m8, 0 sách, rương 61m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 2100) .
» Sever : Shuriken
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 949 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 78 (56%) . ig pktrum1 . vk 12 ,9m8, 0 sách, rương 37m yên, sói cấp 17 full tbi (tl 4221) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 946 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 80 (41%) . ig mylannv . vk8,3m9,6m8 , 0 sách,rương 10m yên, sói cấp 1 ngon 2 tbi (tl 00) .
» Sever : Shuriken
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 945 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 101 (9%) . ig ph0gloiwat . vk 12,1m13,7m12,1m8 ,11 sách, pt chưa xác định , có kill 10x, siêu xe cấp 5 full tbi (tl 2210).
» Sever : Bokken
» 750k card - 520k tkcr
→Mã Số: 944 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Đao 69 (-39%) . ig minhphu0ng . vk 12,3m10,6m9 ,8 sách,rương 3m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 2100) .
» Sever : Shuriken
» 220k card - 150k tkcr
→Mã Số: 939 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 69 (42%) . ig shynb0y49s. vk 12,1m11,5m10,3m9,rương 10m yên ,9 sách, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 0000) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 936 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 122 (-49%) . ig mjk9xbadao . vk 14, (bùa tl2 + yoroi tl6 + găng tl6),1m14,8m13 , 11 sách,5 bánh,rương 394m yên, có kill 10x, phân thân cung lv62 , siêu xe cấp 1 chỉ số ngon full tbi (tl 3320).
» Sever : Shuriken
» 1m3 card - 900k tkcr
→Mã Số: 928 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 69 (18%) . ig textsever . vk 12,4m12,5m9 , 6 sách,rương 2m yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 3100) .
» Sever : Katana
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 923 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 130 (2%) . ig xxataradix_ts . vk 14,3m14 ,full 13, (vk tl6,boi tl6,yoiroi tl7,bùa tl6, giày tl5,găng tl6,quần tl5),phân thân tiêu 64 vk110, siêu xe 2 sao , kill 10x, rương 339m yên,11 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6555) .(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 1 triệu 8 card - 1m3 tkcr
→Mã Số: 918 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 69 (-50%) . ig chungtinty . vk 12,1m12,full 89 ,0 sách,rương 20 kháng ,sói cấp 100 full tbi (tl000) .
» Sever : Tessen
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 915 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quat 86 (36%) . ig tuyvipro . vk 12,8m12,1m10 , 11 sách,rương 147m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4444) .
» Sever : Shuriken
» 350k card - 250k tkcr
→Mã Số: 912 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 94 (28%) . ig sammroai . vk 12,1m12,6m10,1m9,1m8 ,0 sách,rương 105m yên, sói cấp 95 full tbi (tl 1111) .
» Sever : Tessen
» 450k card - 310k tkcr
→Mã Số: 910 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 86 (32%) . ig truong0909. vk 12,1m12,1m10,7m8 , 7 sách,rương 77m yên,siêu xe 3 sao cấp 24 full tbi (tl 3211) .
» Sever : Shuriken
» 350k card - 250k tkcr
→Mã Số: 907 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 44 (87%) . ig gold40 . vk 12,9m8 , 0 sách,rương 1m3 yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
» Sever : Shuriken
» 200k card - 150k tkcr
→Mã Số: 906 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quat 101 (-49%) . ig hoangta2 . vk 10,1m12,8m10, có kill 10x , 6 sách,3 bánh,rương 29mm yên, siêu xe + sói ngon full tbi (tl 1000).
» Sever : Kunaj
» 450k card - 350k tkcr
→Mã Số: 905 [Xem Ảnh] SV2-Tiêu 66 . ig top2daigia . vk12 (vk tl2) , 3m12 , full 8910, 9 sách ,siêu xe cấp 100 .-SV4- Nhân vật nam. Tiêu 82 (-12%) . ig 6789dkmvl . vk 12(vk tl2+ bội tl2 + bùa tl2 + giày tl2 +găng tl3),5m14,1m13,3m12, 3 bánh , 10 sách,rương 45m yên, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5552) .
» Sever : Kunaj
» 700k card - 500k tkcr
→Mã Số: 901 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quat 103 (63%) . ig fanokcok7 . vk 11,3m12,1m10,5m9, có kill 10x , 8 sách,rương 13m yên, sói cấp 21 full tbi (tl 1111) .
» Sever : Bokken
» 450k card - 350k tkcr
→Mã Số: 892 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 69 (98%) . ig salenagome . vk 12,6m12,3m8, ruong da 7 ,4 sách,rương 16m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 3110) .
» Sever : Shuriken
» 270k card - 190k tkcr
→Mã Số: 890 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 105 (0%) . ig tongjang . vk 12( găng tl3),1m13,full12,2m10,ruong 40m yen, 11 sách, có kill 10x ,phân thân tiêu lv62, siêu xe , sói cấp 100 ngon full tbi (tl 2300) .
» Sever : Shuriken
» 850k card - 600k tkcr
→Mã Số: 888 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 71 (85%) . ig eonaptienn . vk8,7m8,2m6 ,0 sách,rương 33m yên, sói cấp 1 ngon 2 tbi (tl 00) .
» Sever : Shuriken
» 150k card - 100k tkcr
→Mã Số: 886 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 69 (7%) . ig ngokvjp2k3 . vk 12,2m12,1m11,2m10,2m9,2m8 , 9 sách,rương 44m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 6610) .
» Sever : Shuriken
» 270k card - 190k tkcr
→Mã Số: 881 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 77 (50%) . ig nhokculin . vk9,7m10,1m9,1m8 ,0 sách,rương 50m yên,sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00) .
» Sever : Shuriken
» 200k card - 150k tkcr
→Mã Số: 877 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 71 (51%) . ig 251298 . vk 12,2m12,4m10,1m9 , 8 sách,rương 46m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 54) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 873 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 130 (-49%) . ig aiiu1nguoi . vk 14 ,9m14, (vktl6,bội tl4,bùa tl4,yoroi tl6, giày tl4,găng tl6,),phân thân kiếm 78 vk12 tl6 siêu xe 5 sao ngon , kill 10x,8 sách , 20 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6555) . Mua thủ công giá 3 triệu card - 2m1 tkcr.(ĐANG ONLINE).
» Sever : Tessen
» 3 triệu card - 2 triệu 1 tkcr
→Mã Số: 872 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 70 (70%) . ig incalove42. Vk8,9m9 ,51 sách,rương 33m yên, 0 thú cưỡi .
» Sever : Shuriken
» 170k card - 120k tkcr
→Mã Số: 870 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 69 (1%) . ig kunaisv2st . vk 13,9m8 , 0 sách,rương 2m2 yên, sói cấp 100 full tb (tl 4200) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 869 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 75 (1%) . ig cungthu30s . vk 12,7m10,1m9,1m8 , 0 sách,rương 12m yên, sói cấp 1 .
» Sever : Tessen
» 270k card - 190k tkcr
→Mã Số: 868 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 72 (65%) . ig c7namvip30 . vk 12,9m10, 0 sách,rương 9m6 yên, sói cấp 1.
» Sever : Tessen
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 867 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 74 (18%) . ig android017 . vk 12,1m12,4m10,2m9,2m8 , 0 sách,rương 7m yên, sói cấp 100 full tb (tl 000).
» Sever : Shuriken
» 270k card - 190k tkcr
→Mã Số: 866 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 74 (37%) . ig cavenamvip . vk 12,7m10,2m8 , 0 sách,rương 26m yên, sói cấp 1.
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 865 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 79 (78%) . ig zyazya_ts . vk 12 (vk tl6 + găng tl5),3m12,2m11,4m10 , 0 sách,rương 2m yên, 1 siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5421).
» Sever : Tessen
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 863 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 69 (35%) . ig gaquegion. vk 12,9m8,ruong 8m yen,1 sách ,sói cấp 1, 2 tbi (tl 10) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 854 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 50 (26%) . ig chaingaoda . vk 12,5m9,4m8 ,0 sách, sói cấp 1, 2 tbi (tl 00) .
» Sever : Tessen
» 220k card - 150k tkcr
→Mã Số: 850 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 71 (39%) . ig s2vipxxx2k . vk 8,4m12,4m10,1m8,rương đá 7 ,sói cấp 1 full tb (tl 0000).
» Sever : Shuriken
» 220k card - 160k tkcr
→Mã Số: 844 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 77 (92%) . ig tipcaseves . vk 12,1m12,3m8 ,1 sách,16m yen, sói cấp 33 chỉ số ngon full tbi (tl 1000) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 843 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 70 (60%) . ig alsscjf . vk 12,8m8 ,0 sách, sói cấp 3 chỉ số ngon full tbi (tl 1100) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 837 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 77 (70%) . ig iivip01ii . vk 12,1m12,1m11,7m8 , 8 sách,rương 40m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 3200) .
» Sever : Shuriken
» 280k card - 190k tkcr
→Mã Số: 834 [Xem Ảnh] Nhân vật nam . Cung 94 (48%) . ig narutozpro_ts . vk 12,1m15,1m14,2m13,4m12,1m8 , 11 sách , sói cấp 100 full tbi (tl 2222) .
» Sever : Tessen
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 828 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 70 (23%) . ig 1hitvedi . vk 12,9m12 , 1 sách,rương 10m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5422) .
» Sever : Shuriken
» 450k card - 300k tkcr
→Mã Số: 820 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 130 (11%) . ig namvjpfc01_ts. vk 15,5m15 4m14, (vk tl6,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl5,găng tl6), kill 10x, phân thân tiêu 49, rương 442m yên, 11 sách,6 bánh , siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 6442) .
» Sever : Tessen
» 2m2 card - 1m5 tkcr
→Mã Số: 819 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 130 (-48%) . ig whatthanso1_ts. vk 15,7m15 1m14,1m12, (vk tl5,bội tl3,bùa tl5,yoroi tl6, giày tl5,quần 4,găng tl6), kill 10x, rương 524m yên, 9 sách , sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5555) .
» Sever : Tessen
» 2m5 card - 1m7 tkcr
→Mã Số: 818 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 130 (99%) . ig xxcavexx_ts. vk 15,1m16 ,2m15,5m14,1m12, (bùa tl6,yoroi tl6, giày tl3,găng tl6,) ,phân thân tiêu 66, kill 10x, rương 558m yên, 11 sách , 10 bánh , sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6444) .
» Sever : Tessen
» 2m5 card - 1m7 tkcr
→Mã Số: 817 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130 (-2%) . ig olil7lilo_ts. vk 15 ,5m15,3m14,1m12, (vk tl5,bùa tl4,yoroi tl8, giày tl3,găng tl6,) , kill 10x, rương 428m yên, 11 sách , sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 5532) .
» Sever : Tessen
» 2m3 card - 1m6 tkcr
→Mã Số: 816 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 130 (21%) . ig chapcatroi_ts. vk 15 ,3m15,6m14, (bùa tl6,yoroi tl7, giày tl6,găng tl7,),phân thân kiếm lv64 , kill 10x, rương 440m yên, 11 sách , siêu xe cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6652) .
» Sever : Tessen
» 2m2 card - 1m5 tkcr
→Mã Số: 815 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 130 (49%) . ig songoku2. vk 14 ,1m15,8m14, (vktl5,bội tl4,bùa tl4,yoroi tl6, giày tl4,găng tl6,) , kill 10x, rương 496m yên, 11 sách , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5432) .
» Sever : Shuriken
» 2m5 card - 1m7 tkcr
→Mã Số: 812 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 130(84%) . ig llz0mbiell_ts . vk 14 ,4m15, 5m14, (vk tl7,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl7,yoroi tl9, giày tl6,găng tl7,quần tl6,nón tl6),phân thân tiêu 75 vk10 sói 3 sao ngon , kill 10x, rương 803m yên, 11 sách , 10 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8664) .(ĐANG ONLINE) .
» Sever : Tessen
» 3m3 card - 2m3 tkcr
→Mã Số: 806 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 70 (-40%) . ig 2k1myheat . vk 12,1m14,1m12,full 8,rương 13m yên , 8 sách, sói ngon cấp 1 full tbi (tl 0000) .
» Sever : Shuriken
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 802 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 75 (18%) . ig badaosk999 . vk 8,1m12,8m8 , 0 sách, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
» Sever : Shuriken
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 799 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 120 (-2%) . ig keyzalno1_ts. vk 13 ,7m14,2m12, (vktl6,bùa tl5,yoroi tl6, giày tl5,quần tl5,găng tl6,),phân thân kunai 64 full 9, kill 10x, rương 290m yên, 111 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 4444) .
» Sever : Tessen
» 1m7 card - 1m2 tkcr
→Mã Số: 798 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 83 (37%) . ig biadaiviet . vk 13,3m12,1m11,1m10,4m8,ruong 78m yen, 0 sách, sói cấp 100 full tbi (tl 6511) .
» Sever : Shuriken
» 290k card - 200k tkcr
→Mã Số: 795 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 70 (-33%) . ig benbola . vk 12,6m10,3m8 , 0 sách, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6600).
» Sever : Shuriken
» 450k card - 310k tkcr
→Mã Số: 791 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ.Tiêu 70 (34%) . ig badglir9x . vk 8 ,full 9, 4 sách,ruong 6m yen, xe máy cấp 1 , 4 tbi (tl 4200) .
» Sever : Shuriken
» 170k card - 120k tkcr
→Mã Số: 790 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ.Quạt 70 (41%) . ig hongkong01 . vk 8 ,2m10,6m9,1m8, 0 sách, siêu xe cấp 13 , 2 tbi (tl 00) .
» Sever : Shuriken
» 180k card - 130k tkcr
→Mã Số: 786 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130 (-49%) . ig tiu1st_ts_ts . vk 15,1m15 ,8m14, (bùa tl6,yoroi tl6, giày tl6,găng tl6,),phân thân cung 64 , kill 10x, rương 407m yên, 9 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6553) .(ĐANG ONLINE).
» Sever : Tessen
» 2 triệu 6 card- 1 triệu 8 tkcr
→Mã Số: 784 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 125 (-50%) . ig lykimcuong . vk 14 ,,1m15,4m14,full 12, (vk tl6+nhẫn tl5+ bội tl6+bùa tl6 +yoroi tl6+giày tl6+ găng tl7),phân thân tiêu lv41 , kill 10x, rương 1 tỷ 025m yên,11 sách , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6666)
» Sever : Shuriken
» 1m7 card - 1m2 tkcr
→Mã Số: 777 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 70 (28%) . ig c4ditdit3y . vk 10,7 m9,2m8 , 8 sách,rương 18 món kháng , 7m yên, siêu xe 5 sao cấp 1 ngon full tbi (tl 6555) .
» Sever : shuriken
» 350k card - 240k tkcr
→Mã Số: 769 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 69 (32%) . ig bucubcs. vk 8,9m8 ,ruong 44m yen, 0 sách, sói cấp 1 , full tbi (tl 0000) .
» Sever : Shuriken
» 150k card - 100k tkcr
→Mã Số: 767 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 50 (-40%) . ig trum5xvl . vk 9,8m9,1m8 , 0 sách, sói cấp 1 , 3 tbi (tl 010) .
» Sever : Shuriken
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 763 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Quạt 98 (2%) . ig zy0y0z_ts . vk 12,1m13,7m12,1m8,1179 rương hang động ,11 sách – 8 bánh ,rương 137m yên, xe máy cấp 3 ngon full tbi (tl 0000).
» Sever : Tessen
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 739 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 90 (1%) . ig hoangs2tb . vk 12,3m12,6m9 , 11 sách,rương 3m yên, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 2220) .
» Sever : Shuriken
» 450k card - 310k tkcr
→Mã Số: 738 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 69 (51%) . ig taykiem1st . vk8 ,8m8,1m10, 0 sách,rương 38m yên, sói cấp 1 .
» Sever : Tessen
» 150k card - 100k tkcr
→Mã Số: 734 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 59 (-18%) . ig nennatlol . vk12,full 8 , 0 sách,rương 8m8 yên, sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00).
» Sever : Shuriken
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 724 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Tiêu 92 (2%) . ig ldk37 . vk 12,4m12,2m11,3m10,6 sách ,rương 10m yên, sói cấp 5 full tbi (tl 2200) .
» Sever : Shuriken
» 450k card - 300k tkcr
→Mã Số: 718 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 98 (22%) . ig datdola98_ts . vk 12(vk tl5+bùa tl6+giày tl4 + găng tl5),1m15,1m13,7m12,11 sách,2 bánh,rương full da 8, 93m yên, phân tiêu lv10 , siêu xe cấp 100 full tbi (tl 4444) .(dang tra gop han 9/10)
» Sever : Tessen
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 717 [Xem Ảnh] Nhân vật nam.Quạt 98 (40%) . ig 35untilyou_ts. vk 12,4m12,5m8,6 sách ,rương 150m yên, xe máy cấp 1 ngon full tbi (tl 0000).
» Sever : Tessen
» 450k card - 310k tkcr
→Mã Số: 701 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 99 (0%) . ig muaabans9x . vk 13,1m13,6m12,2m8 , 8 sách,rương 134m yên, xem máy cấp 38 ngon full tbi (tl 5541) .
» Sever : Shuriken
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 695 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 98 (2%) . ig khanh01vp . vk 13 ( vk tl6),1m13,7m12,1m8,ruong 43m yen, phan than kiem 57 , 11 sách, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6443) .
» Sever : Shuriken
» 600k card - 420k tkcr
→Mã Số: 693 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 59 (7%) . ig vkngta2019. vk 10,1m10,2m9,6m8 , 1 sách,rương 7m7 yên, sói cấp 1 full tbi (tl 2100) .
» Sever : Shuriken
» 120k card - 80k tkcr
→Mã Số: 692 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 79 (96%) . ig arshuka . vk 12,1m10,7m10,1m8,rương 45m yên , 2 sách, siêu xe 5 sao cấp 7 ,full tbi (tl 4320).
» Sever : Shuriken
» 350k card - 250k tkcr
→Mã Số: 688 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 70 (68%) . ig phỉudu . vk 12,1m12,8m9 , 10 sách,rương 3m yên, sói cấp 3 full tbi (tl 2111) .
» Sever : Tessen
» 270k card - 180k tkcr
→Mã Số: 677 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 103 (-28%) . ig ztuyen98z_ts . vk 12,2m14,full12, 7 sách,rương 48m yên, chưa có kill 10 ,phân thân kiếm lv44, siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 3321) .
» Sever : Tessen
» 800k card - 550k tkcr
→Mã Số: 662 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 70 (41%) . ig s2tinhvkck . vk 12,1m11,3m10,4m8 , 0 sách,rương 57m yên, sói cấp 100 ngon 2 tbi (tl 00) .
» Sever : Tessen
» 280k card - 190k tkcr
→Mã Số: 659 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 60 (19%) . ig top4xpk . vk 12,1m12,1m11,2m10,5m8 , siêu xe cấp 1 ngon, sói cấp 100 , tbi (tl 2110) .
» Sever : Tessen
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 655 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 70 (81%) . ig siumin1st . vk 10,full 10 , 0 sách,rương 2m yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
» Sever : Katana
» 200k card - 140k tkcr
→Mã Số: 645 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 79 (-38%) . ig quandz0004 . vk 12 ( găng tl3 ),5m12 ,4m8 , 1 sách,rương 89m yên, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 4320) .
» Sever : Shuriken
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 644 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig epiqsu . vk 12 ( găng tl2 ),2m13,3m12,3m9,1m8 , 4 sách,rương 7m yên, kil10x , pt chưa xác định, siêu xe cấp 25 ngon full tbi (tl 3210) .
» Sever : Katana
» 1m card - 700k tkcr
→Mã Số: 641 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Đao 69 (95%) . ig nsow0agel . vk 12,1m12,full 8 , 0 sách,rương 5m yên, siêu xe ngon cấp 1 full tbi (tl 0000) .
» Sever : Katana
» 250k card - 170k tkcr
→Mã Số: 635 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 70 (11%) . ig n0obitaa . vk 9,2m9,7m8 , 0 sách,rương 4m yên , sói cấp 1 , 3 tb (tl 000)
» Sever : Tessen
» 170k card - 120k tkcr
→Mã Số: 621 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 70 (-39%) . ig quatpkall. vk 14,4m12,1m11,3m10,1m8, 10 sách ,rương 19m yên, sói 2 sao cấp 100 full tbi (tl 5442) .
» Sever : Bokken
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 613 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 69 (41%) . ig 10dollar . vk 12(vk tl6+bùa tl3+giày tl4 + quần 0 + găng tl6),5m12,full 8910 , 10 sách,rương 21m yên , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4210) .
» Sever : Tessen
» 650k card - 450k tkcr
→Mã Số: 606 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 107 (37%) . ig vohoc22_ts . vk 14(vk tl5),7m12,2m9 ,3 sách,rương 210m yên, chưa có kill 10x, phân tiêu lv22, sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4211)
» Sever : Tessen
» 850k card - 600k tkcr
→Mã Số: 604 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 106 (-49%) . ig nganhagxu_ts vk 12(găng tl4+ yoroi tl4),7m12,2m10,ruong 121m yen ,8 sách, pt tiêu50, có kill 10x, sói 2 sao cấp 63 full tbi (tl 4333).
» Sever : Tessen
» 900k card - 600k tkcr
→Mã Số: 598 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kunai 68 (55%) . ig nsomatuy . vk 12(vk tl3 + găng tl4),1m12,1m11,2m10,5m9 , sói đen cấp 2 full tbi (tl 3100)
» Sever : Shuriken
» 290k card - 200k tkcr
→Mã Số: 592 [Xem Ảnh] Đao 41 full 8 + . Kiếm 44 (10%) . ig l3leol3 . vk 8, full 8, 0 sách , sói cấp 1 , 2 tb (tl 10)
» Sever : Shuriken
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 589 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Kiếm 70 (5%) . ig xín1lanxit . vk 12 , 1m11,6m9,3m8 ,rương 6m4 yên, siêu xe cấp 2 , 2 tb ( tl 00)
» Sever : Bokken
» 270k card - 180k tkcr
→Mã Số: 588 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 69 (45%) . ig tigerlarge . vk 11,full 8 ,rương 17m yên , sói cấp 1 full tbi (tl 0000)
» Sever : Bokken
» 150k card - 100k tkcr
→Mã Số: 581 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 115 (16%) . ig khotgjd_ts . vk 12(vk tl4 +bùa tl5+ giày tl5 + găng tl5),2m14,7m12,rương 411m yên ,9 sách, phan than tieu lv45, chưa có kill 10x, siêu xe 5 sao cấp 2 chỉ số ngon full tbi (tl 4333)
» Sever : Tessen
» 1m card - 700k tkcr
→Mã Số: 575 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Quạt 98 (-50%) . ig sammmvip . vk 13,8m12,1m8,61m yen , 11 sách,2 bánh, siêu xe cấp 39 full tbi (tl 5532)
» Sever : Bokken
» 550k card -380k tkcr
→Mã Số: 573 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 98 (78%) . ig namdandy_ts . vk 14,6m12,1m11,2m8 , 9 sách, 2 bánh,rương 141m yên, sói 3 sao cấp 22 full tbi (tl 3333) .
» Sever : Tessen
» 550k card - 380k tkcr
→Mã Số: 567 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Đao 41 (-14%) . ig daijavv. vk 8,9m8 , 0 sách,6m yên, sói cấp 1 , 3 tbi (tl 000) .
» Sever : Bokken
» 70k card - 50k tkcr
→Mã Số: 564 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kiếm 98 (25%) . ig papy123 . vk 12 (vk tl6),1m12,4m10,1m9,3m8 ,0 sách,rương full đá 8, 212m yên, xe máy cấp 1, 3 tbi (tl 300) .
» Sever : Shuriken
» 500k card - 350k tkcr
→Mã Số: 558 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Cung 90 (1%) . ig xusiure009 . vk 12,1m12,6m9,2m8 , 4 sách,rương 92m yên, sói cấp 1 chỉ số ngon, 2 tbi (tl 22) .
» Sever : Shuriken
» 400k card - 280k tkcr
→Mã Số: 553 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(0%) . ig ch3tdi_ts . vk 14 ,3m15, 6m14, (vktl3,nhẫn tl1,bội tl0,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl2,găng tl6,quần tl1,áo tl6),phân thân quạt lv68 , kill 10x, rương 1 tỷ 171m yên, 10 sách , 1 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6666) .(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 3m3 card - 2m3 tkcr
→Mã Số: 547 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 122 (11%) . ig mrsiker_ts . vk 12(găng tl0),9m12 , 8 sách,rương 735m yên, có kill 10x, phân thân tiêu , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 3332) ..(
» Sever : Tessen
» 1m3 card - 900 tkcr
→Mã Số: 546 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 130(-48%) . ig ollyeullo_ts . vk 14 ,3m15, 6m14, (vktl8,bùa tl6, giày tl6,găng tl6,yoroi tl7),phân thân cung 64 vk9 , rương 1 tỷ 159m yên, 11 sách , 11 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6655).(ĐANG ONLONE)
» Sever : Tessen
» 2m7 card - 1m9 tkcr
→Mã Số: 545 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Kiếm 69 (89%) . ig djdidnsi . vk 12(găng tl2),1m12,4m10,3m9,1m8,ruong 11m yen , 0 sách, xe máy cấp 1 full tbi (tl 100)
» Sever : Bokken
» 250k card - 180k tkcr
→Mã Số: 541 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Cung 59 (9%) . ig billdepxih . vk9,1m12,full 89,4 sách,rương 6m7 yên, sói cấp 51 chỉ số ngon full tbi (tl 3110)
» Sever : Bokken
» 100k card - 70k tkcr
→Mã Số: 536 [Xem Ảnh] Nhân vật nữ. Tiêu 130(99%) . ig samsuriii_ts . vk 14 ,8m14,1m12, (vktl6,yoroi tl6,bùa tl6, giày tl5,găng tl6,),phân thân cung 64 vk10 , kill 10x, rương 1 tỷ 771m yên, 11 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6443).(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 2m7 card - 1m9 tkcr
→Mã Số: 535 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig khongvong_ts . vk 14 ,9m14, (vktl6,yoroi tl7,bùa tl6, giày tl6,găng tl6,áo tl3),phân thân cung 64 vk10 , kill 10x, rương 1 tỷ 603m yên, 8 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6543)..(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 2m7 card - 1m9 tkcr
→Mã Số: 534 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig franklin_ts . vk 14 ,6m14,3m12, (vktl6,yoroi tl9,bùa tl8, giày tl6,găng tl8),phân thân cung 70 vk10 , kill 10x, rương 1 tỷ 304m yên, 11 sách , sói 5 sao full tbi (tl 6664).(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 2m7 card - 1m8 tkcr
→Mã Số: 532 [Xem Ảnh] Nhân vật nu. Kiếm 112 (35 %) . ig hotbojo0_ts . vk 12 ,4m14,5m12, (vk tl4,găng tl6,yoroi tl5), có kll 10x ,phân thân quạt lv46 , rương 385m yên, 11 sách , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 4333).(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 1m card - 700k tkcr
→Mã Số: 530 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Quạt 111 (58%) . ig nkocc0d0n1_ts_ts . vk 14,1m5,1m14,6m12,1m8, găng tl6,11 sách, 20 bánh, kill10,rương 310m yên, phân thân tiêu 60, siêu xe cấp 1 full tbi (tl 4322). .(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 1m card - 700k tkcr
→Mã Số: 529 [Xem Ảnh] Nhan vat nam. Kunai 82 (69%) . ig sakura194 . vk 12,5m10,4m8,rương 44m yên , 3 sách, sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 2220) .
» Sever : Kunaj
» 450k card - 310k tkcr
→Mã Số: 5 [Xem Ảnh] Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig behanhtay_ts . vk 14 ,1m15, 8m14, (vktl6,bội tl5,bùa tl5, giày tl5,găng tl6,quần tl6),phân thân cung 67 vk9 , kill 10x, rương 1 tỷ 150m yên, 11 sách , 14 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5644) .(ĐANG ONLINE)
» Sever : Tessen
» 2 triệu 7 card - 1m9 tkcr
Danh Sách Nick Đã Bán - Nick Trả Góp - Nick Đã Đổi
Liên Hệ - Hỗ Trợ
Gmail :
Sđt : ZALO/SDT : 0941 . 858 . 828 - 0376 . 605 . 728
Phương Thức Thanh Toán
✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL - VINA - MOBIFONE - VIETNAM MOBILE - ZING - GATE FPT(Cả Seri và Mã Thẻ)
✧ Thanh toán qua TKCR - TCSR - TRIEUKIM -ATM
Thông Tin Về Đại Lý
@ 2018 HoangTu1991.Com - Thiết Kế : Lương Đức Dương

Shop Mua Bán Nick Game Online
Chi tiết liên hệ : ZALO/SDT : 0941 . 858 . 828 - 0376 . 605 . 728