.


Shop mua ban nick game online uy tin
Uy Tín Tạo Niềm Tin


Trang chủ » Nick Đã Bán
Mã Số: 1141 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 70 (7%) . ig llboydzai . vk 12 (vk tl5 + găng tl5 + yoroi tl6) ,4m12,5m8, 11 sách, rương 85m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 5445) .
Giá 400k card - 280k atm /momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1140 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 99 (11%) . ig siẻuly . vk 8, 7m12, 2m9 ,phân thân tiêu lv52 , 10 sách , 16m yên , xe máy cấp 2 full tbi (tl 5224) .
Giá 300k card - 210k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1139 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 116 (6%) . ig itachisame_ts . vk 14, 1m14, full 12, ( bội tl4,bùa tl6,yoroi tl6,giày tl5 ,găng tl6) , kill 10x ,phân thân kunai lv61 , 11 sách , 27m yên , sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3234) .
Giá 800k card - 560k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1138 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1135 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 104 (9%) . ig s2ssocker_ts . vk 14 (vk tl5 + bội tl3 + găng tl5 + yoroi tl4 ), full 12 , phân thân tiêu lv41 ,9 sách,rương 31m yên, xe máy 2 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3121) .
Giá 650K CARD - 450K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1134 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Đao 99 . ig vicuong102 . vk 13,1m13,3m12,5m8 ,8 sách,rương 403m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 6066) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1133 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam – TỘC TRƯỞNG GIA TỘC AUTOMAYMAN – CẤP 13 – NTGT C2. Kiếm 103 (46%) . ig killer333 . vk 15 ( vk tl6 + nhẫn tl5 + bội tl5 + bùa tl5 +yoroi tl6 +giày tl6 + quần tl5 + găng tl6 ),7m15,2m14 ,9 sách,rương 383m yên , phân cung lv49, sói 2 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4344). ( ĐANG TRẢ GÓP )
Giá 1m4 card - 950k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1132 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 130 (94%) . ig ollyeullol_ts . vk 15 , full 15, (vk tl8 , bội tl3 ,bùa tl6,yoroi tl7, giày tl6 ,găng tl6 ),phân thân cung lv65 vk9 + siêu xe , kill 10x , 11 sách , 11 bánh , 1 tỷ 643m yen ,sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6565) . .(ĐANG ONLINE).
Giá 1 triệu 7 card - 1m2 ATM/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1126 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ- LỖI SINWA. Kiếm 114 (3%) . ig voday1102 . vk 14, 2m14, full 12 , rương 26m yên , kill 10x, 0 sách , sói 4 sao cấp 2 full tbi (tl 0011) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1122 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nữ. Cung 59 (-1%) . ig automayman . vk 12 ( vk tl4 +găng tl4 ) , mắt 2 , full 12 , 0 sách ,rương 2m yên , sói 2 sao cấp 100 full tbi (tl 6563).
Giá 500k card - 350k atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1121 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam . Kunai 42 . ig boytrumdz . vk 12 ( vk tl7 + bùa tl5 + giày tl5 ), 2m12,7m8 , 2 sách,rương 89m yên , sói cấp 1 ngon 2 full tb (tl 5333) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1120 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam – TỘC TRƯỞNG GIA TỘC AUTOMAYMAN – CẤP 10 – NTGT C1. Kiếm 103 (-47%) . ig killer333 . vk 15 ( vk tl6 + nhẫn tl5 + bội tl2 + bùa tl5 +yoroi tl5 +giày tl2 + quần tl3 + găng tl6 ),6m15,3m14 ,9 sách,rương 168m yên , phân cung lv49, sói 2 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4244)
Giá 1 triệu 3 card - 900k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1119 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. ĐA0 41 (-47%) . ig s2daopks1 . vk 12 ( vk tl6 + giày tl6 ), 1m12 , full 8, rương 38m yên, 8 sách, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 6666) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1118 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 83 (05%) . ig đuongznso . vk 14 , 2m12 , 1m11, full 10 , 3 sách, siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 4131) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1117 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam .KIEM 111 (84%) . ig taovipts2 . vk 12 tl0,9m10, rương 64m yên , phân thân tiêu lv72 full 10 , 8 sách, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 7644) . (dang tra gop hanj 15/10 )
Giá 600K CARD - 420K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1116 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam .Cung 92 (62%) . ig chenhoaqua . vk 14 tl0,9m10, rương 103m yên , 6 sách, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 0000) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1115 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 111 (66%) . ig joghy97 . vk 12 ( vk tl6 + yoroi tl5 ),7m12,2m8, 8 sách, có kill10,rương 147m yên, phân thân chưa xác định, siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 5321) .
Giá 650k card - 450k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1113 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 70 (44%) . ig xlangtux9_ts. vk 12 ,4m12,1m11,4m10 , rương 16 món kháng ,1 sách, sói cấp 1000 ngon full tbi (tl 2121).
Giá 250k card - 180k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1112 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ .Quạt 90 (67%) . ig yeezy75 . vk 13,1m12 , 8m8 ,8 sách, sói cấp 1 full tbi (tl 2221) .
Giá 300k card - 210k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1110 Xem ảnh - Sever Kunaj Nhân vật nam. Kiếm 45 (26%) . ig cristian2 . vk 12 mcs , full 8,8 sách,rương 45m yên, sói cấp 1 full tb (tl 4342) .
Giá 150k card - 100k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1109 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Tiêu 123 (28%) . ig neta0ra . vk 12 ,4m12,1m10,1m9,3m8 , 0 sách, rương 97m yên, có kil10x , pt chưa kiểm tra , siêu xe cấp 3 full tbi (tl 3030) .
Giá 550K CARD - 380K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1107 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 40 (42%) . ig combackne . vk 12 mcs (tinh luyện 4 + khảm ngọc) , full 8,8 sách,rương 1m8 yên, sói cấp 1 chỉ số ngon full tb (tl 5000) .
Giá 280k card - 190k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1105 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 82 (5%) . ig đuongznso . vk 14 , 2m12 , 1m11, full 10 , 0 sách, siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 4131) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1103 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 90 (-44%) . ig tieudoc69 . vk 16 ( vk tl6 + găng tl6 + quan tl0 ),8m12,1m8 , 10 sách,rương 122m yên + 234 lượng, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5244) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 15/8)
Giá 1m6 card - 1m1 ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1102 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai lv92 . ig atenda . vk12 , gang tl4 + yoiroi tl0 , 3m12 +6m8 , 0 sách ,rương 153m yên , sói cấp 100 full tb (đang trả góp hạn 5/8)
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1100 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam . Kiếm 59 . ig ngok2707 . vk 12, 1m12 , 2m10 , 6m8 , 0 sách,rương 12m yên , sói cấp 1 full tb tl 0000 .
Giá 200k card - 140k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1099 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam . Tiêu 70 . ig binkoihiv . vk 12, 8m12,1m8 , 4sách,rương 7m yên , sói cấp 1 full tb tl 0110 .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1098 Xem ảnh - Sever Kunaj Nhân vật nữ . Kunai 49 . ig mrbiii . vk 12 (tl6), 1m12,8m8 , 6 sách,rương 15m yên , sói cấp 1 ngon 2 tb tl 46 .
Giá 200k card - 150k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1097 Xem ảnh - Sever Shuriken RAO THUÊ : MUA LIÊN HỆ ZALO 0868816498---Nhân vật nữ. Tiêu 85 (55%) . ig tieudoc69 . vk 13 ( vk tl7 + găng tl6 ),8m12,1m8 , 10 sách,rương 135m yên + 8m5 xu + 514 lượng + 20 viên ctt , sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5244) .
Giá 500K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1096 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 98 (98%) . ig iivip01ii . vk 12,1m12,1m11,7m8 , 8 sách,rương 378m yên + rương đá 8, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 3200) .
Giá 450k card - 310k atm /momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1095 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 70 (7%) . ig llboydzai . vk 12 (vk tl3) ,3m12,6m8, 8 sách, rương 5m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 2000) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1092 Xem ảnh - Sever Kunaj Nhân vật nam. – TỘC TRƯỞNG GIA TỘC CẤP 11 - FIGHTER – NT CẤP 2- Đao 90 (19%) . ig top1dz. Vk13 , 1m12 , 4m11 , 4m10 , rương 107 triệu yên , 9 sách , sói cấp 100 full tbi (tl 5444) .
Giá 500K CARD - 350K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1091 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 70 (38%) . ig kynangkiem. vk12 (vk tl4 + bùa tl4 + găng tl4 ) , 1m13 , 2m12 , 6m10 , rương 254 triệu yên , 8 sách , siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3134) .
Giá 600K CARD - 420K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1090 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kunai 130 - TỘC TRƯỞNG GIA TỘC CẤP 25 – NT CẤP 5 . ig rongthan16_ts . vk 14 , 8m14 , 1m12, (vk tl6, nhẫn tl3, bội tl3 , bùa tl3,yoroi tl6, giày tl3, quan tl3 , găng tl6 ), ruong 245m yen, khảm full ngoc , phan than tieu 62 vk10 , co kill 10x, 8 sách , soi 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6666) .(ĐANG ONLINE)
Giá 3m5 card - 2m5 atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1089 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 70 . ig vkngta2019 . vk 9 , 3m11 , 6m10 , 0 sách,rương 12m yên, sói cấp 9 full tb tl
Giá 120k card - 80k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1088 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kunai 98 . ig mrbiii . vk 14,9m8 , 0 sách,rương 60m yên , siêu xe cấp 1 ngon full tb tl 1010 .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1084 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 71 (89%) . ig spsggg . vk8 .7m8, 0 sách , sói cấp 1 full tbi (tl 0000) .
Giá 120k card - 80k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1083 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig zme0z_ts_ts . vk 15,full 15, (vk tl8 ,dây chuyền tl8, nhẫn tl6 , bội tl8 , bùa tl7,yoroi tl9, giày tl6,găng tl9,quần tl6, áo tl6 , nón tl6) ,phân thân kunai lv71 , kill 10x, rương 272m yên, 8 sách ,10 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8566) .(ĐANG ONLINE)
Giá 2m3 CARD - 1m6 ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1082 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 106 (76%) . ig zquyetdaik . vk 16,full 15,1m14, (vk tl7 ,dây chuyền tl0, nhẫn tl0 , bội tl6 , bùa tl5,yoroi tl6, giày tl0,găng tl6,quần tl0) ,phân thân tiêu lv68 vk13 siêu xe 5 sao ngon , kill 10x, rương 236m yên, 9 sách , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6354) .(ĐANG ONLINE)
Giá 2 triệu 9 card - 1m9 ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1081 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhan vậtt nam. Kiếm 61 . ig maulieu2s . vk 11,5m10,4m8,8 sách, sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi tl 2112 .
Giá 100k card - 70k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1080 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhan vat nữ. Cung 90 . ig ikiller0ne . vk 12,5m12,0 sách, sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi tl 2222 .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1079 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 42 (18%) . ig vipb0yn01. vk 12 (tinh luyện 5) , full 8,8 sách,rương 1m7 yên, sói cấp 1 full tb (tl 6136) .
Giá 220k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1077 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 70 (54%) . ig c4ditdit3y . vk 12 , full 10, 8 sách , 2 siêu xe 5 sao ngon full tbi (tl 6555) .
Giá 450k card - 300k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1076 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig zme0z_ts_ts . vk 15,full 15, (vk tl8 ,dây chuyền tl8, nhẫn tl6 , bội tl8 , bùa tl7,yoroi tl9, giày tl6,găng tl9,quần tl6, áo tl6 , nón tl6) ,phân thân kunai lv71 , kill 10x, rương 238m yên, 8 sách ,10 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8566) .(ĐANG ONLINE)
Giá 2m5 CARD - 1m7 ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1075 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 66 (11%) . ig exinvan . vk9 ,1m11,8m8, 0 sách, siêu xe cấp 5 , 2 tbi (tl 10) .
Giá 100k card - 70k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1074 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam (TỘC TRƯỞNG GIA TỘC- CẤP 7 NTC1 – GDVDAILYXU). Kiếm 130 (0%) . ig gdldailyxu . vk14 (vk tl5 + nhẫn tl3 + bùa tl3 + yoroi tl5 + găng tl4 ),3m14,6m12,phân thân tiêu lv50 3m12, có kill 10x, rương 35m yên, 8 bánh, 4 sách, sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4113) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 1 triệu 5 card - 1m ATM/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1073 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 103 (35%) . ig life19_ts . vk14 (vk tl4 ),2m14,5m13, 2m12,phân thân cung lv 41, có kill 10x, rương 44m yên, 10 bánh, 11sách, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 5444) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 800k card - 550k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1072 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 69 . ig top4xpk . vk 12 ,vk tl4 ,1m13,4m12,2m11,2m8, 1 sách, rương 1m yên, siêu xe cấp 100 full tbi tl 2011 .
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1070 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (29%) . ig llboydzai . vk 12 (vk tl3) ,3m12,6m8, 8 sách, rương 12m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 2000) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1069 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 70 (-50%) . ig psau1kunai . vk 12 vk tl3 + yoroi tl5) ,3m12,1m10,5m8, 0 sách, rương 11m yên, sói cấp 100 + siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 4133) .
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1068 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam.Tiêu 99 (18%) . ig ldk37 . vk 8 + (găng tl4)3m12,4m10,1m9,10 sách ,rương 24m yên, 0 thú cưỡi.
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1067 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 70 (-47%) . ig joker6 . vk 12 ( vũ khí tl6 + bội tl6 + bùa tl5 + yoroi tl3 + giày tl5 + quần tl4+ găng tl6) , 9m12 , 8 sách, rương 8m yên , siêu xe cấp 100 full tbi (tl 6456) . (DANG TRA GIO HAN 11/4)
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1066 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 92 (13%) . ig joghy97 . vk 12 ( vũ khí tl6+ găng tl6 + yoroi tl5) , 7m12,3m8, phân thân quạt lv55 có sói 5 sao cấp 100 ngon , 8 sách, rương 76m yên , siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5321) .
Giá 550K CARD - 380K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1064 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Đao 130 (99%) . ig daovip5sao . vk 13 ( vu khi tl5 + bùa tl5 + yoroi tl5 ),1m14,8m12 , 4 sách, có kil10x , pt tiêu 54, sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 1100) (ĐANG TRẢ GÓP).
Giá 1 triệu card - 700k ATMk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1062 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 90 (-36%) . ig policehiv . vk 12 ( vk tl5 ),7m12,2m8 ,8 sách, siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 7654).
Giá 500k card - 350k atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1061 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 130 (2%) . ig s2loveys2 vk 14,1m15 ,2m14,6m12, (vk tl6, nhan tl6, boi tl6,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl6,quan tl6,găng tl6, áo tl6 ,), ruong 456m yen, kham full ngoc , phan than tieu 60 vk10 , co kill 10x, 10 sách , soi 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6666) .
Giá 1 triệu 4 card - 950k ATM/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1060 Xem ảnh - Sever Kunaj .-SV4- Nhân vật nam. Tiêu 98 (50%) . ig 6789dkmvl . vk 12(vk tl2+ bội tl2 + bùa tl2 + giày tl2 +găng tl3),5m14,1m13,3m12, 3 bánh , 10 sách,rương 342m yên, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5552) ------------------ SV2-Tiêu 66 . ig top2daigia . vk12 (vk tl2) , 3m12 , full 8910, 9 sách ,siêu xe cấp 100
Giá 700k card - 500k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1058 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 95 (31%) . ig urongamer . vk 10 , 1m12,1m10,5m9,2m8 , ruong 118m yen , 0 sách , sói cấp 5 full tbi (tl 0000) .
Giá 300k card - 210k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1054 Xem ảnh - Sever Shuriken hân vật nữ. Quạt 98 (-15%) . ig khanh01vp . vk 14 ( vk tl6 +găng tl4),1m14,1m13,6m12, 28m yen phan than kiem 57 , 11 sách, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6443).
Giá 500K CARD - 350K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1053 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Quạt 98 (57%) . ig zy0y0z_ts . vk 12,1m13,7m12,1m8,1116 rương hang động ,11 sách – 8 bánh ,rương 161m yên, xe máy cấp 3 ngon full tbi (tl 0000).
Giá 450k card - 300k atm /momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1052 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 94 (90%) . ig full14tl9s . vk 13,1m13 ,full 12, rương 21m yên, 10 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 0000) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 11/2)
Giá 500k card - 350k atmrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1051 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130 (35%) . ig b0yviptb01_ts . vk 15,1m16 ,7m15,1m12, (vk tl8 , bùa tl6,yoroi tl6, giày tl5,găng tl7,quần tl5) ,phân thân đao lv65 , kill 10x, rương 34m yên, 11 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5555) .(ĐANG ONLINE)
Giá 2m5 CARD - 1m7 ATMk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1050 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 130 (99%) . ig szfacebook. vk 15,2m16 ,5m15,2m14, (vk tl9, nhan tl5, boi tl6,bùa tl9,yoroi tl9, giày tl7,quan tl6,găng tl9,), ruong 160m yen, kham full ngoc , phan than tieu 88 vk12 , kill 10x, 9 sách , sieu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 9966) .(ĐANG ONLINE)
Giá 4 TRIỆU 5 CARD - 3 TRIỆU 2 ÁTMk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1049 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 70 (30%) . ig psau1kunai . vk 13,3m12,1m10,5m8 , 0 sách,rương 13m yên, sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4331) .
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1046 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 51 (35%) . ig anvqmm01 . vk 12,6m12,1m11 ,2m8 , 0 sách, xe máy cấp 1 ngon full tbi (tl 0000).
Giá 270k card - 190k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1045 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 117 (58%) . ig wat3tieu01_ts . vk 12,5m13 ,4m12 , 8 sách, rương 4777m yên, pt tiêu lv32 ,có kill 10x, sói cấp 26 full tbi (tl 3210). (ĐANG ONLINE).
Giá 800k card - 560k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1044 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 115 (38%) . ig xankhx . vk 14 , (găng tl3 ), 3m13,4m12,2m8, rương 36m yên ,phân thân tiêu lv61 siêu xe 5 sao cấp 100 ngon,có kill 10x ,11 sách, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 950k card - 650k ATMk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1043 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kunai 92 (48%) . ig ngoclen . vk12 (vk tl2 + găng tl1),1m14,4m12,3m9, rương 2m yên, 9 sách , siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5321).
Giá 650K CARD - 450K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1042 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Kiếm 49 (47%) . ig lxlboydz . vk12,full 12,khảm full ngọc, (vk tl6 + nhẫn tl4+ bùa tl6 +găng tl6), rương 97m yên, 11sách , sói đen cấp 2 full tbi (tl 6456).
Giá 600K CARD - 420K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1041 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 116 (35%) . ig dkmvkldmdm . vk14,1m15,1m14,2m13,5m12, (vk tl6+nhẵn tl5+bôi tl5+ bùa tl5 + yoroi tl5 + giày tl5+ quần tl4 +,găng tl6),phân thân cung lv 63 vk10 + siêu xe cấp 100 ngon, có kill 10x, rương 70m yên, 11sách + 11 bánh , siêu xe 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4343) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 1M card - 700K atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1040 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 71 (22%) . ig ae21monter. Vk10,9m8, 80m yen , o sách, sói cấp 5 full tb (tl 0000).
Giá 170k card - 120k atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1039 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 70 (18%) . ig vodanh5sv. vk 8,9m8, 1m yen , 1 sách, sói cấp 1 full tb (tl 0000).
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1038 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 70 (-41%) . ig taocauroi_ts. vk 12,2m12,7m8, 5m yen , 4 sách, xe máy cấp 3 , 2 tbi (tl 41).
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1037 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (57%) . ig hahahaha1l. vk 12 ( vk tl4 +găng tl3),8m12,1m8,31m yen , 2 sách, sói 2 sao cấp 35 ngon full tbi (tl 3003).
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1036 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 98 (-15%) . ig khanh01vp . vk 14 ( vk tl6 +găng tl4),1m14,1m13,6m12,21m yen phan than kiem 57 , 11 sách, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6443).
Giá 600K CARD - 400K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1034 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Đao 110 (32%) . ig xxxhcxxx . vk 12 (vk tl3),5m12,1m9,3m8 ,4 sách,rương 89m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 6030)
Giá 500K CARD - 350K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1033 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Đao 98 (22%) . ig vicuong102 . vk 12,2m12,7m8 ,8 sách,rương 530m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 6066) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1032 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 98 (33%) . ig hoangs2tb . vk 12,3m12,6m9 , 11 sách,rương đá 8 + 143m yên, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 2220) .
Giá 350k card - 250k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1031 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 94 (-24 %) . ig dklv49viip . vk 14 ,5m12,1m11,3m8 , 0 sách , sói 2 sao chỉ số ngon full tbi (tl 3311).(ĐANG ONLINE).
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1030 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nu. Kiếm 112 (79 %) . ig hotbojo0_ts . vk 12 ,4m14,5m13, (vk tl4,găng tl6,yoroi tl5), có kll 10x ,phân thân quạt lv46 , rương 372m yên, 11 sách , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 4333).(ĐANG ONLINE).
Giá 950k card - 650k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1029 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130 (10%) . ig x4han_ts . vk14,4m15,2m14,3m12, (vk tl6+bôi tl5+ bùa tl6 + yoroi tl6 + giày tl5 +,găng tl6),phân thân cung lv 63 vk10 + sói cấp 100, có kill 10x, rương 15m yên, 11sách , sói sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5545) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 1 triệu 3 card - 900k atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1028 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 40 (35%) . ig emtieu39 . vk12,9m8, rương 59m yên, 4 sách, sói cấp 1 full tbi (tl 0000) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 200k card - 140k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1025 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 97 (30%) . ig kilb0y. vk10 ,8m10,8 sách,rương 305m yên, sói cấp 100 full tb (tl 3200)
Giá 300k card - 210k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1024 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 50 (1%) . ig pr0lamthue. vk 12 ,1m12,7m10,1m9,8 sách,rương 29m yên, sói cấp 100 full tb (tl 2110) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1023 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 86 (78%) . ig hsover9x02. vk 12 ,1m13,8m8,0 sách,rương 3m yên, 0 thú cưỡi .(đang trả góp hạn 6/5)
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1022 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Đao 98 (98%) . ig bopraiteam. vk 12 ( vk tl5 + yoroi tl5 + găng tl6) ,2m12,2m9 ,5m8,phân thân chưa kiểm tra, 8 sách,rương 123m yên, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 5353) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1021 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Quat 122 (27%) . ig chemfeno1. vk 12 ,3m11,2m10 ,4m9,phân thân chưa kiểm tra, có kill 10x ,11 sách, 20 bánh rương 7m yên, sói cấp 8 ngon full tbi (tl 1121) .
Giá 850k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1020 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig behanhtay_ts . FULL 15, (vktl6,bội tl5,bùa tl5, giày tl5,găng tl6,quần tl6),phân thân cung 67 vk9 , kill 10x, rương 1 tỷ 54m yên, 11 sách , 14 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5644) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 2m7 card - 1m9 ATMk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1019 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 59 (17%) . ig nhimcoils . vk 12,1m12,1m10,7m8,0 sách, rương 10m yên , sói đen cấp 2 full tbi (tl 0000).
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1018 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kunai 111 (13%) . ig hackgame02 . vk 11,1m14,5m12,1m10.12m8,0 sách, rương 49m yên, pt tiêu lv55 , có kill 10x, siêu xe cấp 1 full tbi (tl 0000). (ĐANG ONLINE)
Giá 550K CARD - 380K ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1017 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 78 (64%) . ig konkubexiu. vk 13 ,(vk tl6 + yoroi tl5 + găng tl5),1m13,1m12,4m10,2m9,1m8 , 11 sách,2 bánh, sói5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6464).(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 1/2)
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1015 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 78 (84%) . ig s2tinhvip2 . vk 12 ,8m9, 0 sách, rương 52m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 2111) .
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1014 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Quạt 75 (16%) . ig sattku9xtp_ts . vk8,1m10,8m9 ,0 sách, rương 4m yên, siêu xe cấp 3 full tbi (tl 3200).
Giá 200k card - 140k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1013 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig lykimcuong . vk 15 ,1m16,4m14,full 12, (vk tl6+nhẫn tl5+bùa tl6 +yoroi tl6+giày tl6+ găng tl7),phân thân tiêu lv41 , kill 10x, rương 1 tỷ 581m yên,11 sách , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6666) .
Giá 1 triệu 2 card - 850k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1011 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 99 (41%) . ig muaabans9x . vk 12,5m13,2m12,2m10, 8 sách,rương 46m yên, xem máy cấp 38 ngon full tbi (tl 5541).
Giá 400k card - 280k atm /momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1010 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 117 (45%) . ig wat3tieu01_ts . vk 12 , 9m12 , 8 sách, rương 567m yên, pt tiêu lv32 , chưa có kill 10x, sói cấp 26 full tbi (tl 3210). (DANG ONLINE)
Giá 800k card - 560k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1009 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kunai 111 (13%) . ig hackgame02 . vk 11,1m12,8m11,0 sách, rương 76m yên, pt tiêu lv55 , có kill 10x, siêu xe cấp 1 full tbi (tl 0000). (ĐANG TRẢ GÓP))
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1007 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig xquang15 . vk 14 ,9m14, (vk tl6,bùa tl6,yoroi tl8, giày tl6,găng tl6),phân thân cung lv62 vk10 sói 3 sao , kill 10x, rương 849m yên, 8 sách , siêu xe 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6666) .(ĐANG ONLINE)
Giá 2m2 card - 1m5 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1004 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 102 (63%) . ig vinsomatem . vk 14 ,8m14, 1m12, (vk tl6,nhẫn tl4,bội tl5,bùa tl4,yoroi tl4, giày tl4,găng tl7,quần tl4),phân thân kiếm 61 , kill 10x, rương 26m yên, 11 sách , 6 bánh , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6344) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 1m1 card - 750k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1003 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 70 (-19%) . ig wtfcanloi . vk12 ,9m8,0 sách ,sói cấp 100 full tb (tl 0000).
Giá 200k card - 140k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1002 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 70 (-16%) . ig wtfcanloi . vk12 (vk tl5),3m12,6m10,11 sách ,sói cấp 100 ngon full tb (tl 4333).
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1001 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 130 (99%) . ig pechymsun_ts . vk14,1m14, 8m12, (bùa tl5,yoroi tl6,găng tl6),phân thân tiêu lv 72 + siêu xe ngon cấp 15, kill 10x, rương 37m yên, 11sách , 6 bánh, sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5566) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 1m3 card - 950k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 1000 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 125 (29%) . ig vipgrils . vk 15 ,1m16, 6m15, 2m14, (vk tl6,bội tl6,bùa tl5,yoroi tl5, quần tl6,găng tl7),phân thân tiêu 45 , kill 10x, rương 46m yên, 8 sách , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6666) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 2m card - 1m4 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 999 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 130(38%) . ig ch3tdi_ts . vk 15 ,9m14, (vktl8,nhẫn tl3,bội tl5,bùa tl6,yoroi tl9, giày tl6,găng tl9,quần tl6,áo tl6),phân thân quạt lv73 , kill 10x, rương 113m yên, 10 sách , 1 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 7776) .(ĐANG ONLINE)
Giá 3m2 card - 2m2 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 998 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Tiêu 70 (17%) . ig vodanh5sv . vk8,9m9 ,1 sách, rương 2m3 yên, sói cấp 1 full tbi (tl 0000).
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 997 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Quạt 75 (16%) . ig sattku9xtp_ts . vk8,1m10,8m9 ,0 sách, rương 3m yên, siêu xe cấp 3 full tbi (tl 3200).
Giá 200k card - 140k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 996 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 98 (-39%) . ig tboyno1 . vk 14 ,9m14, (vk tl8,dây chuyền tl3,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl7, giày tl6,găng tl8,quần tl6),phân thân kiếm 79 vk14 sói 5 sao ngon , rương 3m yên, 11 sách , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 7654) .
Giá 1 triệu 7 card - 1m2 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 994 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 45 (65%) . ig kso1aii . vk 12 (vk tl6) , 1m12 , 1m10,7m8 , 1 sách,rương 42m yên, 0 thú cưỡi.(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 5/12)
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 993 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 69 (-35%) . ig anhbncbv_ts . vk 12,1m14,8m12 , 2 sách,rương 53m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4410) .
Giá 450k card - 300k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 992 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 106 (38%) . ig tieukui3z . vk 12 (găng tl3),1m15,4m13 ,4m12,phân thân tiêu lv60, có kill 10x ,8 sách, siêu xe 3 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5552). (ĐANG ONLINE)
Giá 750k card - 520k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 991 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 92 (8%) . ig kjkjkjkjki_ts. vk 8,2m11,1m10, 6m8, rương 111m yên, 0 sách , sói cấp 100, 1 tbi (tl 1) .
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 989 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kunai 103 (-34%) . ig tuoilozakk_ts . vk13 (vk tl6 + yoroi tl6 +găng tl5) , 1m14 , 6m13, 2m12, phân thân wat lv45 , 9 sách ,siêu xe 5 sao cấp 100 full tb (tl 4332).(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 750k card - 520k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 988 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 111 (1%) . ig xankhx . vk 14 , (găng tl3 ),7m12,1m11,1m10 ,phân thân tiêu lv62 siêu xe 5 sao cấp 100 ngon,có kill 10x ,11 sách, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 950k card - 650k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 987 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 70 (-28%) . ig wtfcanloi . vk12 (vk tl5),3m12,3m10,1m9,1m8,11 sách ,sói cấp 100 ngon full tb (tl 4333).
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 986 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 111 (1%) . ig xankhx . vk 14 , (găng tl3 ),7m12,1m11,1m10 ,phân thân tiêu lv62 siêu xe 5 sao cấp 100 ngon,có kill 10x ,11 sách, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 950k card - 650k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 985 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quat 102 (30%) . ig llill20_ts . vk 13,1m15,2m14 ,6m12,phân thân kiếm lv45,,chưa kill 10x ,11 sách, rương 4m yên, siêu xe cấp 25 full tbi (tl 3210) .(đang trả góp hạn 9/12)
Giá 600k card - 400k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 984 Xem ảnh - Sever Shuriken  Nhân vật nam. Kunai 130 (99%) . ig szfacebook. vk 15,2m16 ,5m15,2m14, (vk tl9, nhan tl5, boi tl6,bùa tl9,yoroi tl9, giày tl7,quan tl6,găng tl9,), ruong 160m yen, kham full ngoc , phan than tieu 88 vk12 , kill 10x, 9 sách , sieu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 9966) .
Giá 4m5 card - 3m2 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 983 Xem ảnh - Sever Tessen  Nhân vật nam. Tiêu 114 (41%) . ig duataoxuko. vk 13 ,5m15,2m14,2m12, (vk tl6, nhan tl5, boi tl5,bùa tl5,yoroi tl7, giày tl5,găng tl6,) , phan than kiem cap 67 sieu xe cap 100, kill 10x, 8 sách , sieu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5554) .
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 982 Xem ảnh - Sever Kunaj Nhân vật nữ. Quat 101 (-49%) . ig hoangta2 . vk8,1m12,8m10, có kill 10x , 6 sách,3 bánh,rương 19m yên, siêu xe + sói ngon full tbi (tl 1000)
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 981 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 75 (30%) . ig vicuong102. vk12,1m12,1m10,7m8, rương 72m yên, 8 sách, sói cấp 1 chỉ số ngon full tbi (tl 0666).
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 980 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Đao 79 (52%) . ig tronggnb. vk12,1m12,1m11,1m10,6m8, 8 sách, sói cấp 24 chỉ số ngon full tbi (tl 1010).
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 979 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 91 (45%) . ig clgt098_ts. vk12 (vk tl4 + gang tl3 ),3m12,1m11,5m10, rươngv 64m yên, 11 sách, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 4433).
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 978 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Tiêu 88 (85%) . ig upnhanh352. vk11,4m12,1m10,4m9, 0 sách, siêu xe cấp 2 full tbi (tl000).
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 977 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Cung 70 (3%) . ig giamthiso1. vk12 (tl5),1m12,3m11,5m10, 0 sách, sói cấp 100 full tbi (tl 3332).
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 976 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 84 (90%) . ig nhokvipne . vk13,2m12,1m10,6m8,rương 5m yên ,4 sách,sói cấp 100 full tb tl (3222) .
Giá 270k card - 190k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 975 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 70 (-38%) . ig becung3x . vk13,1m12,2m10,3m9,3m8 , 0 sách, sói cấp 1 ngonv , 2l tbi (tl 30).
Giá 220k card - 150k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 973 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. quạt 76 (32%) . ig ayehuyentu . vk8,9m8 , 0 sách,ruong 15m yên , sói cấp 100 ngon full tbi (tl 3222).
Giá 200k card - 140k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 972 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.[LỖI SINWA]. Tiêu 69 (-24%) . ig otaku3k . vk 14,2m12,1m9,5m8 , 0 sách , sói cấp 1 full tbi (tl 2111).
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 971 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig soixam90 . vk 15 ,(vk tl4 + yoroi tl6 + găng tl6),4m15,1m14,1m13,3m12 , 11 sách,1 bánh,rương 478m yên, có kill 10x, phân thân quạt lv62 , sói5 sao cấp 100 full tbi (tl 6443)..(ĐANG ONLINE).
Giá 1m6 card - 1m1 TKCR/atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 970 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 117 (50 %) . ig haibggls2_ts . vk 15,1m14 ,1m13,7m12, (vk tl5,bùa tl6,găng tl6,yoroi tl6),rương 6066m yên, có kill 10x ,phân thân tiêu lv 62 full 8 sói cấp 50 , 11 sách , siêu xe 3 sao chỉ số ngon full tbi (tl5433).(ĐANG ONLINE).
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 968 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Tiêu 80 (99%) . ig stieu0vips . vk8,9m9 , 0 sách,0 thú cưỡi.
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 967 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 130 (-49%) . ig sjeuvjps2. vk 14,4m14,5m12, (vk tl8,dây chuyền tl4, nhẫn tl6 ,bội tl4,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl6,quần tl4 ,găng tl6,áo tl3, nón tl3) ,phân thân kiếm 52, kill 10x, rương 163m yên,8 sách, 9 bánh , siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6621) .
Giá 1 triệu 9 card - 1m3 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 966 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 81 (38%) . ig nhokvipne . vk12,2m12,7m8,rương 18m yên ,4 sách,sói cấp 100 full tb tl (3222) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 965 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 84 (23%) . ig zzteam99zz_ts . vk13,7m12,2m8,rương 23m yên , 6 sách,1 siêu xe 5 sao cấp 100+xe máy 5 sao cấp 100 ngon full tb tl (3232) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 964 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 99 (30%) . ig imzero . vk14(gang tl6),6m12,3m8,phân thân kiếm lv60 sói 2 sao cấp 100 ngon,rương 37m yên , 8 sách,sói 5 sao cấp 100 ngon full tb tl (6432) .
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 963 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Tiêu 80 (99%) . ig stieu0vips . vk8,9m9 , 0 sách,0 thú cưỡi .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 961 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 50 (7%) . ig pr0lamthue . vk 12,9m8 , 8 sách,49m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 1010) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 960 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 80 (-50%) . ig proemyeu01 . vk 10,1m12,6m10,2m8 ,11 sách, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4220) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 959 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam.Kiếm 69 (9%) . ig azenka01 . vk14 (vk tl6 + dây chuyền tl1+nhẫn tl4 +bội tl6+bùa tl4+giày tl3 + quần tl5 + gang tl6 ),6m14,3m12 ,11 sách, rương 25m yên, siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 5322).
Giá 1m250 card - 900k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 956 Xem ảnh - Sever Tessen (RAO THUÊ MUA LIÊN HỆ: 0775.566.548) -Nhân vật nữ. Tiêu 130 (-46%) . ig hhotgirll_ts . vk 15 ,full 15, (vk tl7,yoiroi tl7,bùa tl7, giày tl6,găng tl8,quần tl6),phân thân cung 67 vk12, 4m 12, siêu xe 5 sao ngon , kill 10x, 9 sách , 1 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6665) . GIÁ 2 TRIỆU ATM
Giá 2 triệu atm - ví điện tửk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 955 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. ĐAO 103 (-44%) . ig zxneroxz . vk14 ( vk tl5 + bùa tl4 + yoroi tl4 + găng tl5),9m12 , kill 10x – phân thân tiêu 6x,8 sách,rương 57m yên, siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 6533) .
Giá 800k card - 550k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 954 Xem ảnh - Sever Tessen (RAO THUÊ – NICK KHÔNG SIM – MUA LIÊN HỆ zalo/sdt : 0344037248- Nhân vật nữ-TTGT CẤP 30- s2vuaninja_ts-NTGT C5.Quạt 100 (44%) . ig 2en1love_ts . vk 13,3m13,4m12,2m6,11 sách,20 bánh, rương 28m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 6433). ( bay 2m tkct/tcsr/atm ).
Giá 2 triệu tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 953 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 99 (-39%) . ig tlznhae_ts . vk 12,3m14 ,6m12, 9 sách, rương 7m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4322) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 952 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 102 (1%) . ig nhatpro113_ts . vk 12,1m14 ,8m12,phân thân tiêu lv49,,chưa kill 10x ,11 sách, rương 94m yên, siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 4221) .
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 951 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 78 (75%) . ig s2tinhvip2 . vk 11 ,8m8, 0 sách, rương 61m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 2100) .
Giá 200k card - 140k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 950 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 130 (59%) . ig ancutttao_ts. vk 15,4m15,5m14, (vk tl6 ,bội tl6,bùa tl7,yoroi tl7, giày tl6,quần tl6 ,găng tl7,) ,phân thân kiếm 67 sói 100, kill 10x, rương 52m yên, 11 sách , siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6554) .
Giá 2 triệu 5 card- 1 triệu 7 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 949 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 78 (56%) . ig pktrum1 . vk 12 ,9m8, 0 sách, rương 37m yên, sói cấp 17 full tbi (tl 4221) .
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 948 Xem ảnh - Sever Kunaj Nhân vật nam. Tiêu 60 (0%) . ig sovaiconcu . vk 12 (vk tl5+ bội tl4+ bùa tl5+ giày tl4+ quần tl4 + găng tl5),9m13, 8 sách, siêu xe 4 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3343) .
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 947 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 103 (-14%) . ig kujmja9x . vk 12 (vk tl4 + găng tl5),2m14,full12, 11 sách,kill 10 phân thân tiêu lv50, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 5443) .
Giá 800k card - 560k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 943 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 70 (42%) . ig changs2kho . vk 14 (vk tl6+ bội tl4 + găng tl5),full 12,rương 23m yên, 3 sách, sói 4 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 3200) .
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 942 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 50 (42%) . ig doansuto . vk 12 (vk tl6 + giày tl4 + găng tl6),5m12,4m8 ,8 sách,rương 41m yên, sói 3 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6522) .
Giá 350k card - 250k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 941 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 70 (-24%) . ig funfake. vk 13 (vk tl6 + bội tl5 +găng tl6),1m13,8m12 ,8 sách,rương 42m yên,sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 4411)
Giá 650k card - 450k atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 940 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 130 (-46%) . ig hhotgỉll_ts . vk 15 ,full 15, (vk tl6,yoiroi tl7,bùa tl7, giày tl6,găng tl6,quần tl6),phân thân cung 67 vk12, 4m 12, siêu xe 5 sao ngon , kill 10x, rương 232m yên, 9 sách , 1 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6665) .(ĐANG ONLINE)
Giá 2 triệu 6 card - 1m8 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 939 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (42%) . ig shynb0y49s. vk 12,1m11,5m10,3m9,rương 10m yên ,9 sách, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 938 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (-11%) . ig hahahaha1l . vk 13 ( vk tl3 + gang tl3 ),8m12,1m10,rương 24m yên , 2 bánh, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 3300) .
Giá 450k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 937 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 69 (-49%) . ig hacke2k3 . vk 12 ( vk tl5),3m12,6m8, 8 sách,rương 2m yên , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon , full tbi (tl 5520).
Giá 450k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 936 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 130 . ig mjk9xbadao . vk 15, bùa tl2 + yoroi tl6 + găng tl6,8m14,1m12 , 11 sách,5 bánh,rương 283m yên, có kill 10x, phân thân cung lv62 , siêu xe cấp 1 chỉ số ngon full tbi tl 3320.
Giá 1m5 card - 1m atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 935 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Tiêu 106 (20%) . ig tieuolo . vk 14,( găng tl6),1m14,full12,chưa kiểm tra phân thân,ruong 52m yen,8 sách, có kill 10x , sói cấp 4 sao 100 ngon full tbi (tl 4230) .
Giá 850k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 934 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 69 (-41%) . ig anhbncbv . vk 12,2m13,7m12 , 2 sách,rương 61m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4410) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 933 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 70 (-10%) . ig funfake. vk 13 (vk tl6 + bội tl5 +găng tl6),1m13,8m12 ,8 sách,rương 4 yên,sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 4411) .(DANG TRA GOP)
Giá 650k card - 450k atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 932 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 100 (80%) . ig tjeubibi_ts . vk 15,1m15,4m14,4m12, chưa kill 10x , 9 sách,rương 31m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 6520) .
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 931 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kunai 73 (35%) . ig an1000xu . vk8,full 8 , 0 sách,rương 20m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 5440) .
Giá 170k card - 120k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 930 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 103 (-33%) . ig kujmja9x . vk 12 (vk tl4 + găng tl5),2m14,full12, 11 sách,kill 10 phân thân tiêu lv50, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4411) .
Giá 850k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 929 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 58 (56%) . ig starhope . vk 12 (vk tl6 ),5m10,2m9,2m8 , 2 sách, sói cấp 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 51111) .
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 927 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Kunai 79 (17%) . ig nidavellir . vk 10,full 10 , 0 sách, 0 thú cưỡi .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 926 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Tiêu 79 (23%) . ig xprofslor . vk 10,full 10 , 0 sách, 0 thú cưỡi .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 925 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 79 (26%) . ig bocunt0 . vk 10,full 10,rương 32m yên , 0 sách, sói cấp 1 .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 924 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 74 (-46%) . ig bocunt0 . vk 11,6m9,3m8 , 0 sách, sói cấp 1 .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 922 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 130 (-46%) . ig hhotgỉll_ts . vk 15 ,full 15, (vk tl6,yoiroi tl7,bùa tl7, giày tl6,găng tl6,quần tl6),phân thân cung 67 vk12, 4m 12, siêu xe 5 sao ngon , kill 10x, rương 179m yên, 9 sách , 1 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6665) .(ĐANG ONLINE)
Giá 2 triệu 7 card - 1m8 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 921 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 100 (80%) . ig tjeubibi_ts . vk 15,1m15,4m14,4m12, chưa kill 10x , 9 sách,rương 31m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 6520) .
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 920 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 73 (83%) . ig teamhutyenb . vk8,9m8 , 0 sách,rương 1m7 yên, 0 thú cưỡi.
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 919 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 76 (84%) . ig tacotoco . vk 12,1m12,2m10,6m9 , 0 sách,rương 12m yên, xe máy cấp 21 ngon full tbi (tl 1010) .
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 917 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 111 (11%) . ig ll3odaycon . vk 14(vk tl6,bội tl5,yoiroi tl6 găng tl6),1m13,full12,ruong 38m yen, 8 sách, có kill 10x ,phân thân tiêu lv10, siêu xe , sói cấp 100 ngon full tbi (tl 5311) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 850k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 916 Xem ảnh - Sever Tessen (MUA LIÊN HỆ : 0858 865 432 ) --Nhân vật nam. Kunai90 (-38%) . ig hoanghuydz. vk 14 ,(vk tl6+nhẫn tl6 + bội tl5+bùa tl7 + yoroi tl7+giày tl7 + găng tl6),full 14 , 8 sách,rương 93m yên, phân thân tiêu lv90 siêu xe 5 sao cấp 100 ngon ,sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 7653) . (ĐANG ONLINE).
Giá 1m8 tkcr/tcsr/atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 915 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quat 91 (36%) . ig tuyvipro . vk 12,8m12,1m10 , 11 sách,rương 175m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4444) .(ĐANG TRẨ GÓP HẠN 17/12)
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 914 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 69 (-1%) . ig ngaghoncua . vk 12(vk tl4 + bội tl4+ bùa 5 + gang tl6),1m14,full12 , 11 sách,rương 13m yên , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5433).(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 913 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig llxmenlll_ts . vk 15 ,(vk tl6+ bội tl6+bùa tl4 + yoroi tl6+giày tl5 + găng tl6),full 15 , 11 sách,rương 10m yên, có kill 10x, phân thân cung lv68 ,siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6642).
Giá 2m5 card - 1m7 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 912 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 98 (59%) . ig sammroai . vk 12,1m12,6m10,1m9,1m8 ,0 sách,rương 163m yên, sói cấp 95 full tbi (tl 1111) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 911 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 70 (8%) . ig changs2kho . vk 12 (vk tl5 + găng tl5),full 12,rương 56m yên, 3 sách, siêu xe 3 sao cấp 100 full tbi (tl 2211) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 910 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 98 (0%) . ig truong0909. vk 12,1m12,1m10,7m8 , 7 sách,rương đá 8 + 314m yên,siêu xe 3 sao cấp 24 full tbi (tl 3211) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 909 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Tiêu 69 (25%) . ig nhimdolce. vk 12,1m12,8m8 ,8 sách,rương 86m yên,sói cấp 100 ngon full tbi (tl 5400) .
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 908 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (-1%) . ig kyllinnso. vk 13 (vk tl6 + bội tl5 + bùa tl3 + giày tl3 + quần tl3 +găng tl6),1m13,8m12 ,8 sách, 3 bánh,rương 46m yên,siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 2100) ..(ĐANG TRẢ GÓP )
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 907 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 44 (87%) . ig gold40 . vk 12,9m8 , 0 sách,rương 1m3 yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 906 Xem ảnh - Sever Kunaj Nhân vật nữ. Quat 101 (-49%) . ig hoangta2 . vk 10,1m12,8m10, có kill 10x , 6 sách,3 bánh,rương 29mm yên, siêu xe + sói ngon full tbi (tl 1000).(dang tra gop han 20/11)
Giá 450k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 905 Xem ảnh - Sever Kunaj SV2-Tiêu 66 . ig top2daigia . vk12 (vk tl2) , 3m12 , full 8910, 9 sách ,siêu xe cấp 100 .-SV4- Nhân vật nam. Tiêu 82 (-12%) . ig 6789dkmvl . vk 12(vk tl2+ bội tl2 + bùa tl2 + giày tl2 +găng tl3),5m14,1m13,3m12, 3 bánh , 10 sách,rương 45m yên, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5552) .
Giá 700k card - 500k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 904 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 69 (-2%) . ig anhbncbv . vk 12,2m13,7m12 , 2 sách,rương 54m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4410) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 903 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 86 (75%) . ig bg1st96 . vk 13 ( vk tl5),1m13,4m12,4m9 6 bánh , 11 sách,rương 24m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 2210) .
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 902 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ (LỖI SINWA). Kunai 77 (-47%) . ig emutxx . vk 10,full 9 ,11 sách, rương 2m5 yên, sói 3 sao cấp 97, 4 tbi (tl 4321) .(DA BAN)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 900 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 101 (1%) . ig madness12 . vk 12 (găng tl6 + yoroi tl7),full 12, 11 sách,kill 10x, sói cấp 4 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5511).
Giá 800k card - 550k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 899 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 59 (3%) . ig ninja2003s. vk 12(vk tl5),1m12,1m10,6m9,1m8 , 8 sách,rương 12m yên, sói ngon cấp 65 full tbi (tl 2100) .
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 898 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quat 81 (54%) . ig no1vkv_ts . vk 10,2m12,3m10,3m9,1m8 , 10 sách,rương 15m yên, xe máy cấp 1 full tbi (tl 2100) .
Giá 220k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 897 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 99 (0%) . ig tjeubibi_ts . vk 15,1m15,4m14,4m12 , 9 sách,rương 3m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 6520) .(DANG TRA GOP)
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 896 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 91 (58%) . ig kiem32xlol . vk 13,2m12,1m10,2m9,full 8 , 1 sách,rương 8m yên, sói 100 full tbi (tl 4433) .
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 895 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ-TTGT LOVESMILE CẤP 4. Quạt 130(99%) . ig bawat . vk 15,5m15 ,4m14, (vktl6,bùa tl6,yoiroi tl6,găng tl8),phân thân kiếm 69 vk11 xe máy 100 ngon , rương 130m yên, 11 sách , 12 bánh ,siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6664) .(ĐANG TRẢ GÓP))
Giá 2m7 card - 1m9 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 894 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 69 (-50%) . ig hacke2k3 . vk 12 ( vk tl5),2m12,7m8, 8 sách,rương 12m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon , full tbi (tl 5520).
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 893 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ.Tiêu 80 (-42%) . ig proemyeu01 . vk 8 ,1m12 full 8910, 11 sách,sói cấp 100 ngon , 4 tbi (tl 4220) .
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 891 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 117 (34 %) . ig haibggls2_ts . vk 15 ,3m13,6m12, (vk tl5,bùa tl6,găng tl6,yoroi tl6),rương 496m yên, có kill 10x ,phân thân tiêu lv 62 full 8 sói cấp 50 , 11 sách , siêu xe 3 sao chỉ số ngon full tbi (tl5433).(ĐANG ONLINE).
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 889 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 103 (76%) . ig cavelozto1_ts . vk 12(vk tl5 + bùa tl6 +yoroi tl6+ găng tl6),1m14,8m12 ,11 sách,rương 476m yên, chưa có kill 10x, phân tiêu lv10, sói cấp 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6664) .(ĐANG TRĂ GÓP)
Giá 850k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 887 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 59 (-14%) . ig nohopeboy . vk 12(vk tl5 + bùa tl4 + giày tl5 + quần tl4),5m12,3m9,1m8 , 8 sách,rương 14m yên, sói 3 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5555).
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 886 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (7%) . ig ngokvjp2k3 . vk 12,2m12,1m11,2m10,2m9,2m8 , 9 sách,rương 44m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 6610) .
Giá 270k card - 190k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 885 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig llxmenlll_ts . vk 15 ,(vk tl6+ bội tl6+bùa tl4 + yoroi tl6+giày tl4 + găng tl6),full 15 , 11 sách,rương 20m yên, có kill 10x, phân thân cung lv68 ,siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6642).
Giá 2m3 card - 1m550 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 884 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 76 (81%) . ig tacotoco . vk 12,1m12,2m10,6m9 , 0 sách,rương 13m yên, xe máy cấp 21 ngon full tbi (tl 1010) .
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 883 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 94 (43%) . ig huydat102 . vk 13 ,(vk tl6 + găng tl6),3m13,6m12, kill 9x cấp 1 tiêu lv46,ruong 21m yen , 11 sách,sói cấp 100 full tbi (tl 6666).
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 882 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 78 (0%) . ig nhokvipne . vk12,3m12,2m10,4m8 ,4 sách,rương 31m yên,sói cấp 100 , 4 tbi (tl 3222) .(ĐÃ BÁN)
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 881 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 98 (33%) . ig nhokculin . vk9,7m10,1m9,1m8 ,0 sách,rương 186m yên,sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00) .
Giá 350k card - 250k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 880 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (-14%) . ig ven69 . vk8,5m10,4m8 ,0 sách,rương 4m4 yên,siêu xe 3 sao cấp 5 ngon full tbi (tl 3221) .
Giá 180k card - 130k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 879 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 99 (-24%) . ig tjeubibi_ts . vk 15,1m15,4m14,4m12 , 9 sách,rương 11m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 6520) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 878 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 125 (25%) . ig rocrazyb5_ts . vk 14 ,(vk tl6 + yoroi tl8 + găng tl6),1m15,8m14 , 8 sách,rương 12m yên, có kill 10x, phân thân tiêu lv69 vk12 , xe máy 5 sao cấp 100 vip full tbi (tl 6666).
Giá 2m card - 1m4 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 876 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 86 (29%) . ig sadbabylvl . vk 12 (vk tl6 + bùa tl4 +yoroi 4+ găng tl6),3m15,6m14, 8 sách,rương 18m yên, sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 7542) .
Giá 750k card - 550k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 875 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Quat 103 (63%) . ig fanokcok7 . vk 11,3m12,1m10,5m9 , 8 sách,rương 10m yên, sói cấp 21 full tbi (tl 1111) .
Giá 450k card - 360k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 874 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 72 (-49%) . ig hau2k0003_ts . vk 10,1m11,1m10,6m9 ,10 sách, siêu xe cấp 3 full tbi (tl 0000) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 873 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 130 (-49%) . ig aiiu1nguoi . vk 15 , 5m15 ,4m14, (vktl6,bội tl4,bùa tl4,yoroi tl6, giày tl4,găng tl6,),phân thân kiếm 78 vk12 tl6 siêu xe 5 sao ngon , kill 10x,8 sách , 898m yen , 20 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6555) . .(ĐANG ONLINE).
Giá 2 triệu 5 card - 1 triệu 7 atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 871 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Kunai 69 (98%) . ig caubexitin . vk8,8m10,1m8,ruong 14m , 8 sách, 4 bánh, siêu xe cấp 100 ngon full tb (tl 0000) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 869 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Cung 98 (98%) . ig cungthu30s . vk 12,7m10,1m9,1m8 , 0 sách,rương 232m yên, sói cấp 1 .
Giá 310k card - 210k ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 867 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 98 (98%) . ig android017 . vk 12,1m12,4m10,2m9,2m8 , 0 sách,rương 369m yên, sói cấp 100 full tb (tl 000).
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 864 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 69 (69%) . ig trongdayeu . vk 8,3m9,full 8 ,0 sách, ruong 71m yen, sói 2 sao cấp 100 ngon , 2 tbi (tl 00) .(ĐANG TRẢ GÓP )
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 862 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 70 (76%) . ig gietsatthu . vk 11,2m12,1m10,1m9,5m8 , 0 sách,rương 17m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 5210) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 861 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 99 (-49%) . ig b0ychandai_ts . vk 12(găng tl6 + bùa tl4),4m12,2m10,1m9,2m8 , 1 sách,rương 134m yên, sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 2221) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 860 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 90 (-39%) . ig spams1 . vk 12,1m12,2m10,1m9,4m8 , 0 sách,rương 14m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 410) .
Giá 400k card - 300k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 859 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 49 (31%) . ig bodungker . vk 11,3m9,full 8 , 5 sách,rương 1m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 1000) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 858 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 64 (46%) . ig ven69 . vk8,8m8 , 0 sách,rương 11m yên, sói cấp 2 ngon full tbi (tl 000) .
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 857 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kunai 70 (-50%) . ig bangkunaii . vk 11,1m12,full 10 ,0 sách, sói cấp 100 ngon, 4 tbi (tl 4311) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 856 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. (LỖI SINWA). Quạt 77 (40%) . ig emutxx . vk 12,full 45 ,0 sách, rương 16m yên, xe máy cấp 1 ngon, 2 tbi (tl 00) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 855 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ (LỖI SINWA). Kunai 77 (-47%) . ig emutxx . vk 10,full 9 ,11 sách, rương 4m yên, sói 3 sao cấp 97, 4 tbi (tl 4321) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 853 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 67 (5%) . ig salenagome . vk 12,6m12,3m8 ,4 sách,rương 8m5 yên, sói cấp 1 full tbi (tl 3110) .
Giá 270k card - 190k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 852 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 48 (54%) . ig vipcung5sv . vk 8,9m8 , 0 sách,rương 4m yên, 0 thú cưỡi.
Giá 50k card - 35k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 851 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 67 (98%) . ig xalienson . vk 8,1m12,1m11,7m8,rương 2m2 yên ,sói cấp 100 ngon full tb (tl 2211).
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 850 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 98 (4%) . ig s2vipxxx2k . vk10,4m12,5m10,rương đá 7 + 148m yen ,sói cấp 1 full tb (tl 0000).
Giá 300k card - 210k stm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 849 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 74 (1%) . ig windslvp . vk 10,9m10,rương 10m yên , 0 thú cưỡi.
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 848 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 78 (50%) . ig nguacaloz_ts . vk 8,2m10,2m9,5m8 , siêu xe cấp 7 full tbi (tl 100) .
Giá 220k card - 160k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 847 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 72 (84%) . ig 1stkhabanh . vk 11,9m10 ,3 sách, rương 24m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 110) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 846 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 70 (17%) . ig taocauroi_ts . vk 12,2m12,7m8 ,4 sách, rương đá 7 + 14m yên, xe máy cấp 3 full tbi (tl 42) .
Giá 300k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 845 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 72 (-18%) . ig hau2k0003_ts . vk 10,1m11,1m10,7m8 ,10 sách, siêu xe cấp 3 full tbi (tl 0000) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 842 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 70 (18%) . ig lolfo3 . vk 13 (vk tl6 + bội tl5 + găng tl4),7m9 ,0 sách, sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5300) .
Giá 600k card - 400k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 841 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 87 (84%) . ig s2ckmys2 . vk 12(giày tl3 + gang tl5+ yoroi tl6),1m14,5m12,3m10 ,8 sách,rương 13m yên, sói 3 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3332) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 840 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 100 (0%) . ig jeenc0ngtu_ts . vk 12,2m12,6m10,1m8,chưa kill 10x , 11 sách,rương 5m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 2211) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 839 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 70 (-44%) . ig s2kichduc . vk 12,8m10,1m8 ,0 sách,rương 42m yên, siêu xe cấp 1 chỉ số ngon full tbi (tl 0000) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 838 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 42 (-45%) . ig ngokvjp2k3 . vk 12,2m10,7m8 , 9 sách,rương 33m yên, sói đen cấp 2 chỉ số ngon full tbi (tl 6600) .
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 837 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 77 (70%) . ig iivip01ii . vk 12,1m12,1m11,7m8 , 8 sách,rương 40m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 3200) .
Giá 280k card - 190k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 836 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 112 (-3%) . ig pkhotboypk_ts . vk 12 (vk tl2 + bùa tl4+ yoroi tl5,2m14,4m13,3m12, 11 sách,10 bánh,rương 30m yên, có kill 10 ,phân thân tiêu lv62, sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4332) .(ĐANGTRẢ GÓP )
Giá 850k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 835 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 69 (10%) . ig xxxxvideoo . vk9,7m8,rương 24m yên ,0 sách, sói cấp 1,2 tbi (tl 00).
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 834 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam . Cung 98 (98%) . ig narutozpro_ts . vk 12,1m15,1m14,2m13,4m12,1m8, ruong 119m yen , 11 sách , sói cấp 100 full tbi (tl 2222) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 833 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 79 (-29%) . ig zzteam99zz_ts . vk 12,1m13,5m12,3m8 , 6 sách,rương 9m yên, 1 siêu xe 5 sao cấp 100, 1 xe máy 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3222) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 832 Xem ảnh - Sever Tessen (RAO THUÊ – NICK KHÔNG SIM – MUA LIÊN HỆ 01637037466)- Nhân vật nữ-TTGT CẤP 30- s2vuaninja_ts-NTGT C5.Quạt 97 (39%) . ig 2en1love_ts . vk 13,4m13,3m12,2m6,11 sách,20 bánh, rương 10m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 6433). ( bay 77m xu sv23 ).
Giá 2m2 card - 1m5 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 831 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 80 (-49%) . ig vkmisthy . vk 13 ( vk tl5),2m12,2m9,5m8 , 0 sách, siêu xe 3 sao cấp 100 full tbi (tl 0000) .
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 830 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 69 (79%) . ig ukkikiuk . vk10,1m11,9m8 , 0 sách,rương đá 7, sói cấp 100 full tb ( tl 1000). (TRẨ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 829 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Tiêu 76 (23%) . ig meomeo0x . vk 12,9m8 , 0 sách,rương 20m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 270k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 828 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 70 (-19%) . ig 1hitvedi . vk 12,9m12 , 1 sách,rương 19m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5422) .
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 827 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 72 (82%) . ig cavebuff14 . vk8,7m10,2m8 , 0 sách,rương 9m yên, 0 thú cưỡi .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 826 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 72 (45%) . ig cavebuff13 . vk9,1m9,8m8 , 0 sách,rương 8m yên, 0 thú cưỡi .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 825 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 73 (45%) . ig cavebuffzz . vk8,1m12,2m9,6m8 , 0 sách,rương 14m yên, 0 thú cưỡi .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 824 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130 (24%) . ig x4han_ts . vk 14 ,(vk tl6, bội tl5 +bùa tl6 + yoroi tl6+giayf tl5 + găng tl6),1m14,6m13,2m12 , 11 sách,rương 168m yên, có kill 10x, phân thân cung lv63 , sói cấp 100 ngon full tbi (tl 5444).
Giá 1m5 card - 1m tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 823 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 125 (26%) . ig soixam90 . vk 15 ,(bùa tl2 + yoroi tl6 + găng tl6),4m15,1m14,1m13,3m12 , 11 sách,1 bánh,rương 340m yên, có kill 10x, phân thân quạt lv62 , sói cấp 100 full tbi (tl 6443).
Giá 1m350k card - 950k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 822 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 122 (-49%) . ig mjk9xbadao . vk 14, (bùa tl2 + yoroi tl6 + găng tl6),7m13,1m12 , 11 sách,5 bánh,rương 387m yên, có kill 10x, phân thân cung lv62 , siêu xe cấp 1 chỉ số ngon full tbi (tl 3320).
Giá 1m3 card - 900k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 821 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 42 (63%) . ig painnnnnnn . vk 12,2m12,2m10,7m8 , 1 sách,rương 2m3 yên, sois cấp 1 ,2 tbi (tl 42) .
Giá 220k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 815 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 130 (49%) . ig songoku2. vk 14 ,1m15,8m14, (vktl5,bội tl4,bùa tl4,yoroi tl6, giày tl4,găng tl6,) , kill 10x, rương 934m yên + ruong da 9, 11 sách , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5432) .
Giá 2m5 card - 1m7 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 814 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ-TTGT CẤP 23- 5sonline-Nhẫn Thuật Gia Tộc Cấp 4.Quạt 99 (-28%) . ig pemiiu . vk 12 (vk tl4),1m14,7m12,1m9,11 sách,rương 70m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4443).
Giá 1m3 card - 900k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 813 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130(-47%) . ig junc0ngtu_ts . vk 15 ,3m15, 6m14, ( bùa tl5,găng tl6),phân thân cung 61 , kill 10x, rương 187m yên, 11 sách , 3 bánh , sói cấp 100chỉ số ngon full tbi (tl 5664) . Mua thủ công giá 2 triệu 3 card - 1m6 tkcr.
Giá 2m card - 1m4 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 812 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 130(84%) . ig llz0mbiell_ts . vk 14 ,4m15, 5m14, (vk tl7,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl7,yoroi tl9, giày tl6,găng tl7,quần tl6,nón tl6),phân thân tiêu 75 vk10 sói 3 sao ngon , kill 10x, rương 1 ty 493m yên, 11 sách , 10 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8664) .(ĐANG ONLINE) .
Giá 2m5 CARD - 1m7 ATM/MOMOk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 811 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ-TTGT CẤP 23- 5sonline-NTGT C4.Quạt 99 (-28%) . ig pemiiu . vk 12 (vk tl4),1m14,7m12,1m9,11 sách,rương 72m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4443).
Giá 1m3 card - 900k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 810 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 70 (8%) . ig ig minh9xthtb_ts . vk 13(vk tl6 + bùa tl5 + yoroi tl6+ găng tl6),4m14,2m13 ,3m12,10 bánh , 11 sách,rương126 m yên+ ta 7x,siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 5543).
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 809 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 86 (54%) . ig truong0909 . vk 12,4m10,5m8 , 7 sách,rương 130m yên, siêu xe 3 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3211) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 808 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 103 (-50%) . ig siliz_ts . vk 14,1m14,4m13,4m12,4 bánh, 11 sách,rương 7m yên, có kill 10 ,phân thân tiêu lv49, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 3332) .
Giá 900k card - 630k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 807 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 59 (-50%) . ig mrthangdz . vk 12 (vk tl6 ),2m12,full 8 , 0 sách,rương 65m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 3310) .
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 805 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Đao 69 (-17%) . ig daosv23cui . vk 12,1m12,3m11,5m10,rương đá 7 8 , 8 sách, sói 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 6330) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 804 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 75 (85%) . ig sexyboy98x . vk 11,6m10,2m9,rương 27m yên , 0 sách, sói cấp 1 full tbi (tl 0000) .
Giá 220k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 803 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 69 (82%) . ig chungtinty . vk 11,3m10,2m9,4m8,ruong 35m yên , 0 sách, sói cấp 100 full tbi (tl 0000) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 801 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ-TTGT CẤP 20-quaylen_ts-NTGT C3.Quạt 77 (16%) . ig anhluonghd_ts . vk 12,3m12,1m10,5m8,2 sách, rương 20m yên, siêu xe cấp 2 full tbi (tl 3311).(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 800k card - 550k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 800 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 102 (-45%) . ig vcuonggl89 . vk 14,2m13,7m12, 8 sách,rương 210m yên, chưa kill 10 ,phân thân cung lv50 full 9, siêu xe cấp 40 full tbi (tl 2211) .
Giá 750k card - 520k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 797 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ.Tiêu 74 (94%) . ig proemyeu01 . vk 8 ,1m12 full 8910, 11 sách,rương 2m yên,sói cấp 100 ngon , 4 tbi (tl 4220) .
Giá 220k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 796 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 90 (42%) . ig kiem32xlol . vk 12,1m12,2m10,full 8 , 0 sách,rương 87m yên, sói 100 full tbi (tl 3321) .
Giá 350k card - 250k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 794 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 60 (-48%) . ig trumquatsv . vk 12,1m14,8m12 , 1 sách,rương 1m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 311).
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 793 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quat 83 (83%) . ig tuyvipro . vk 12,8m12,1m8 , 11 sách,rương 263m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4444) .
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 792 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ.Tiêu 74 (94%) . ig proemyeu01 . vk 8 ,1m12 full 8910, 11 sách,rương 2m yên,sói cấp 100 ngon , 4 tbi (tl 4220) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 790 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ.Quạt 70 (41%) . ig hongkong01 . vk 8 ,2m10,6m9,1m8, 0 sách, siêu xe cấp 13 , 2 tbi (tl 00) .
Giá 180k card - 130k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 789 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 64 (53%) . ig dklv49viip . vk 8 ,full 8, 0 sách, sói cấp 100 ngon , 2 tbi (tl 21) .
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 788 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 102 (95%) . ig o0okunam_ts . vk 13,5m13,4m12, phân thân tiêu 60 vk10, 10 bánh , chưa có kil 10x, 11 sách,rương 13m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 2211) .
Giá 700k card - 490k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 787 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 70 (-47%) . ig ig minh9xthtb_ts . vk 13(vk tl6 + bùa tl5 + yoroi tl6+ găng tl6),4m14,2m13 ,3m12,10 bánh , 11 sách,rương 350k xu + ta 7x,siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 5543).(ĐANG TRẢ GÓP )
Giá 700k card - 490k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 785 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (65%) . ig hahahaha1l . vk 13 ( vk tl2 ),2m12,1m10,full 8 , 0 sách, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 784 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 125 (-50%) . ig lykimcuong . vk 14 ,,1m15,4m14,full 12, (vk tl6+nhẫn tl5+ bội tl6+bùa tl6 +yoroi tl6+giày tl6+ găng tl7),phân thân tiêu lv41 , kill 10x, rương 1 tỷ 025m yên,11 sách , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6666)
Giá 1m7 card - 1m2 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 783 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 59 (-50%) . ig girlchoxu . vk 12( vk tl6 + bội tl6 + bùa tl6 + giày tl5 + quần tl4 + găng tl6 ),1m13,full 12 , 8 sách, sói 4 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6433) .
Giá 600k card - 400k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 782 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 69 (84%) . ig trongdayeu . vk 9,full 8 ,0 sách, ruong 11m yen, sói 2 sao cấp 100 ngon , 2 tbi (tl 00) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 781 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 69 (71%) . ig bestnice9x . vk 10,9m10,ruong 5m yen ,0 sách, sói cấp 1 full tbi (tl 0000) .(ĐANG TRẢ GÓP )
Giá 170k card - 120k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 780 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 100 (32%) . ig nhjncctao . vk15,(nhẫn tl6+bùa tl6+giày tl6+găng tl6),2m15,7m12 ,có kill 10x ,8 sách,rương 172m yên+ 6m12, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5555) .(DANG TRA GOP )
Giá 900k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 779 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 69 (71%) . ig cungtengay . vk 8,1m12,8m8 ,rương 15m yên , 0 sách, soí cấp 1 ngon full tbi (tl 500) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 778 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 59 (-22%) . ig ongtrumps . vk 9,1m12,5m11,5m9,3m8 , 0 sách, soí cấp 100 full tbi (tl 6000) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 777 Xem ảnh - Sever shuriken Nhân vật nam. Quạt 70 (28%) . ig c4ditdit3y . vk 10,7 m9,2m8 , 8 sách,rương 18 món kháng , 7m yên, siêu xe 5 sao cấp 1 ngon full tbi (tl 6555) .
Giá 350k card - 240k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 776 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 60 (-48%) . ig trumquatsv . vk 12,1m14,8m12 , 1 sách,rương 1m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 311) .(ĐÃ BÁN)
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 775 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiêm 72 (-36%) . ig sadbaby . vk 12 (vk tl6 + bùa tl4 +yoroi 4+ găng tl6),3m15,6m14, 8 sách,rương 33m yên, sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 7542) .
Giá 700k card - 500k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 774 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 77 (74%) . ig xepkiemsv3 . vk 8,5m10,1m9,3m8 , 0 sách,rương 39m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 2200) .
Giá 200k card - 150k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 773 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 69 (-48%) . ig topcung4x . vk 14(tl6 +nhẫn tl3+bội tl5+ bùa tl6+giày tl6 +quần tl5+găng tl6),3m14,1m13,5m12 , 11 sách,11 bánh,rương 10m yên , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5444) .
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 772 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 70 (-50%) . ig ig minh9xthtb_ts . vk 13(vk tl6 + bùa tl5 + yoroi tl6+ găng tl6),4m14,2m13 ,3m12,10 bánh , 11 sách,rương 17m yên,siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 5543).
Giá 750k card - 520k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 771 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 105 (-50%) . ig tongjang . vk 12( găng tl3),1m13,full12,2m10, 11 sách, có kill 10 ,phân thân tiêu lv62, siêu xe , sói cấp 100 ngon full tbi (tl 2300) .
Giá 900k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 770 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 62 (0%) . ig iuthangd . vk 8,1m11,1m10,7m8,rương 5m , 0 sách, sói cấp 1 ,2 tbi (tl 10) .
Giá 130k card - 90k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 768 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 49 (75%) . ig c7asantafe . vk 8,5m9,4m8 , 0 sách, sói cấp 1 ngon , 2 tbi (tl 33) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 767 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 50 (-40%) . ig trum5xvl . vk 9,8m9,1m8 , 0 sách, sói cấp 1 , 3 tbi (tl 010) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 766 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 78 (77%) . ig s2kenpi . vk12 (vk tl5),2m12,7m8, 2 sách,rương 64m yên, sói 2 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3322).
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 765 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 63 (47%) . ig zzzybzzz4 . vk 11,2m10,7m8 , 0 sách,rương 4m7 yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 764 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 67 (27%) . ig motodoc . vk 9,6m9,3m8 , 0 sách,rương 39m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 510) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 763 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Quạt 98 (2%) . ig zy0y0z_ts . vk 12,1m13,7m12,1m8,1179 rương hang động ,11 sách – 8 bánh ,rương 137m yên, xe máy cấp 3 ngon full tbi (tl 0000).
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 762 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 66 (69%) . ig kamakina . vk8 , 0 sách,rương 22m yên, 0 thú cưỡi .
Giá 70k card - 50k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 761 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 67 (58%) . ig kamanono . vk8 ,9m8, 0 sách,rương 22m yên, 0 thú cưỡi .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 760 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 67 (36%) . ig kamadodo . vk8 ,7m8, 0 sách,rương 21m yên, 0 thú cưỡi .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 759 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 66 (47%) . ig kamazobo . vk8 ,5m8, 0 sách,rương 13m yên, 0 thú cưỡi .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 758 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 66 (11%) . ig kamabobo . vk8 , 0 sách,rương 7m8 yên, 0 thú cưỡi .
Giá 70k card - 50k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 757 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 67 (53%) . ig kamazono . vk10,9m8 , 0 sách,rương 9m8 yên, 0 thú cưỡi .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 756 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (-36%) . ig chiebvh . vk 12 ( vk tl3),5m10,1m9,3m8 , 0 sách,rương 4m yên, siêu xe 2 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3100) .
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 755 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam-TTGT CẤP 19-HALOWEEN-NTGT C3.Quạt 91 (-31%) . ig lantuphan . vk 8,2m12,7m8, xe máy cấp 5 full tbi (tl 1000).(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 800k card - 560k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 754 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 69 (91%) . ig jxaiphai . vk 10,7m10,2m8 , 1 bánh,rương 20m yên, sói cấp 4 full tbi (tl 2200) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 753 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 81 (21%) . ig top1lv49 . vk 12 (vk tl6 + găng tl6),4m12,1m11,2m9,2m8 , 6 sách,rương 444m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4420) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 752 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 69 (10%) . ig xxxxvideoo . vk10,7m8,rương 32m yên ,0 sách, sói cấp 1,2 tbi (tl 00).
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 751 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 69 (39%) . ig phuthox19 . vk8,9m8,ruong 12m yen ,0 sách, sói cấp 1 ngon , 2 tbi (tl 00) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 750 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (9%) . ig ajyunlove . vk8,8m8 ,0 sách,rương 22m yên, sói cấp 17 , 2 tbi (tl 00) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 749 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 103 (-31%) . ig ledlnhtuan . vk 14(vk tl6 + bùa tl4 + găng tl7+ yoroi tl6),3m14,1m13,4m12, 8 sách,rương 53m yên,có kill 10 ,phân thân tiêu lv61, sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4331) .
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 748 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 69 (20%) . ig s2anhaj2s_ts . vk8,2m12,full 8, sói cấp 4 full tbi (tl 2110) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 747 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 116 (64%) . ig zefof . vk 15,4m13,5m12 (yoroi tl6),phân thân chưa vào lớp , có kill 10x, rương 99m yên, 11 sách , sói 2 sao cấp 100 chỉ số ngon tbi (tl 4100).(ĐANG TRA GOP)
Giá 1m1 card - 750k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 746 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 98 (-27%) . ig nhjncctao . vk15,(nhẫn tl6+bùa tl6+giày tl6+găng tl6),2m15,2m13,5m12 ,8 sách,rương 208m yên+ 6m12, sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5554) .
Giá 800k card - 550k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 745 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 98 (-26%) . ig sangpx . vk8,3m12,6m8 ,1 bánh, 1 sách,rương 50m yên, sói cấp 24 ngon full tbi (tl 3100) .
Giá 300k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 744 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam-TTGT CẤP 22-bacthay1st_ts-NTGT C4.Quạt 91 (-46%) . ig quamsurong_ts . vk 12,1m14,5m12,3m8,11 sách,rương 72m yên, siêu xe 2 sao cấp 100 full tbi (tl 3220).
Giá 1m2 card - 850k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 743 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam-TTGT CẤP 21-XOMLIEUVIP_TS-NTGT C3.Kunai 92 (-50%) . ig anthjnvjp_ts . vk 12,5m12,1m11,1m9,2m8,11 sách, sói cấp 76 ngon full tbi (tl 2020)
Giá 950k card - 650k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 742 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 49 (-50%) . ig cpdong . vk 12 (tl6),1m10,4m9,4m8 , 0 sách, sói cấp 1 ngon 3 tbi (tl 510) .
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 741 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 41 (0%) . igongchuc . vk 10,6m8,3m567 , 10 sách, sói cấp 1 ,2 tbi (tl 00) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 740 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 124 (26%) . ig xxxhihixxx. vk 14 ,8m14,1m12, (vktl6,nhẫn tl6,bùa tl7,yoroi tl7, giày tl7,găng tl6,),phân thân tiêu 64 , kill 10x, rương 32m yên, 1 sách , 1 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6644) .
Giá 2 triệu card - 1m4 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 739 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 90 (1%) . ig hoangs2tb . vk 12,3m12,6m9 , 11 sách,rương 3m yên, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 2220) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 738 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 69 (51%) . ig taykiem1st . vk8 ,8m8,1m10, 0 sách,rương 38m yên, sói cấp 1 .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 737 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 69 (86%) . ig sonmonster . vk 11,1m12,4m10,4m8 , 1 sách,rương 7m yên, sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5300) .
Giá 170k card - 120k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 736 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 50 (-50%) . ig mibucac . vk8,full 8, 4m7 , 8sách,rương 10m yên, không thu cưỡi , 3 tbi (tl 660) .
Giá 50k card - 35k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 735 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 69 (88%) . ig fresure . vk12,full 8 , 3 sách,, siêu xe 5 sao cấp 100 chỉ số ngon , 3 tbi (tl 550).(ĐANG TRSR GÓP)
Giá 450k card - 300k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 734 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 59 (-18%) . ig nennatlol . vk12,full 8 , 0 sách,rương 8m8 yên, sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00).
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 733 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 69 (3%) . ig tokuram . vk8,full 8 , 0 sách,rương đá 7, 10m yên, sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00).(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 732 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kunai 69 (30%) . ig gietao . vk8,full 8 , 0 sách,rương 15m yên, sói cấp 1 , 2 tbi (tl 00).(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 731 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig maxdragon_ts_ts . vk 16 ,1m16, 8m14, (vktl6,dây chuyền tl4,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl9, giày tl6,găng tl9,quần tl6,áo tl6, nón tl6),phân thân tiêu 74 vk14 sói 5 sao ngon , kill 10x, rương 745m yên, 11 sách , 20 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8544) .(ĐANG ONLINE).
Giá 4 triệu card - 2m8 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 730 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 74 (13%) . ig batieu36 . vk 11,full8 , 0 sách,rương 2m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 0000) .
Giá 200k card - 140k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 729 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 62 (73%) . ig truong0702 . vk 8,6m10,3m8 , 0 sách,rương 5m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 728 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kunai 50 (22%) . ig trungdungx . vk 12(vk tl7 + bùa tl4 + găng tl6 ),8m12,1m8 , 8 sách,rương 15m yên, sói 2 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6666) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 5/3)
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 727 Xem ảnh - Sever
Giá k đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 726 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 117 full 14 vk15 . phân thân kunai lv 58 , - sieu xe 5 sao ngon . 180m có skill 10x somayluan_ts - giá 800k atm
Giá 800k tkcr/tcsrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 725 Xem ảnh - Sever Tessen Quạt 103 . chưa kill 10x .6m15 vk15 2m13 2m12 phân thân tiêu 60vk11- boy9z9z_ts
Giá 700k tkcr /tcsrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 724 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam.Tiêu 98 (19%) . ig ldk37 . vk 12,4m12,2m11,3m10,6 sách ,rương 106m yên, sói cấp 5 full tbi (tl 2200) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 12/1)
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 723 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 49 (-7%) . ig bodungker . vk 11,2m10,gfull 8 , 5 sách,rương 2m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 1000) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 722 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 45 (-35%) . ig emcuima1st . vk 11,2m10,gfull 8 , 2 sách,rương 6m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 4111) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 721 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 95 (51%) . ig tuantotet . vk 12( găng tl4 + giày tl4),full12,2m8, 11 sách, rương 42m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5431) .
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 720 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 63 (32%) . ig maxxbuff . vk 8,full8 ,2m4 , 1 sách,rương 4m yên, sói cấp 74 , 2 tbi (tl 00) .(ĐÃ BÁN)
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 719 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 105 (-49%) . ig tọngang . vk 12( găng tl3),1m13,full12,2m10, 11 sách, có kill 10 ,phân thân tiêu lv62, siêu xe , sói cấp 100 ngon full tbi (tl 2300) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 30/2)
Giá 900k card - 650k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 718 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 98 (22%) . ig datdola98_ts . vk 12(vk tl5+bùa tl6+giày tl4 + găng tl5),1m15,1m13,7m12,11 sách,2 bánh,rương full da 8, 93m yên, phân tiêu lv10 , siêu xe cấp 100 full tbi (tl 4444) .(dang tra gop han 9/10)
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 717 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Quạt 98 (40%) . ig 35untilyou_ts. vk 12,4m12,5m8,6 sách ,rương 150m yên, xe máy cấp 1 ngon full tbi (tl 0000).
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 716 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam.Quạt 97 (0%) . ig 2dapvelang. vk 12,2m12,1m11,2m10,3m9,1m8,4130 rương hang động ,11 sách ,rương 231m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 4211) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 715 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Kiếm 96 (68%) . ig suppomen03_ts . vk 12,4m10,1m9,4m8,3789 rương hang động ,6 sách ,rương 133m yên, sói cấp 7 full tbi (tl 2100) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 714 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam.Tiêu 85 (16%) . ig ldk37 . vk 8,full 10,4205 rương hang động ,6 sách ,rương 156m yên, sói cấp 5 full tbi (tl 2200) .
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho van quyetnso fc .
Mã Số: 713 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Quạt 96 (18%) . ig emkocanten_ts . vk 12,1m12,5m10,3m9,5790 rương hang động ,0 sách ,rương 208m yên, xe máy cấp 1 full tbi (tl 0000) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 712 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam-TTGT CÂP 19-XOMLIEUVIP_TS-NTGT C3.Kunai 92 (61%) . ig anthjnvjp_ts . vk 12,7m11,2m8,6279 rương hang động ,11 sách,rương 131m yên, sói cấp 76 ngon full tbi (tl 2020) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 6/2)
Giá 950k card - 650k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 711 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam.Quạt 97 (11%) . ig zy0y0z_ts . vk 12,6m12,3m8,4702 rương hang động ,11 sách – 8 bánh ,rương 278m yên, xe máy cấp 3 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 710 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 70 (-48%) . ig tieuvip28 . vk 14,2m14,1m13,4m12,1m8 , 8 sách,rương 13m yên, sói 3 sao cấp 100 full tbi (tl 4222) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 033543869x .
Mã Số: 709 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ.Quạt 97 (1%) . ig 37quetoi_ts . vk 12,1m11,4m10,4m8 , 3534 rương hang động , 11sách,rương 209m yên, xe máy cấp 1 ngon full tbi (tl 2000) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 708 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 99 (65%) . ig hpvotinh1_ts . vk 12 ( vk tl5 + bùa tl5 + yoroi tl6 + găng tl5 ),5m14,4m12 , 11 sách, siêu xe 2 sao cấp 10 full tbi (tl 5421) .
Giá 650k card - 450 tkcrk đã bán cho xuân trường zc .
Mã Số: 707 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam-TTGT-ADMIN_TS- LV29 TOP 10 GIA TỘC..Kunai 130. Ig nuker_ts . vk16, 3m15, full14 ,(vk tl8 +nhẫn tl5+bội tl6+bùa tl7 +yoroi tl9+giày tl5 +găng tl9), phân thân kunai lv88 vk12 xe máy 5 sao. siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full (tk tl6555). acc thích hợp cho ai làm ăn kinh doanh
Giá 5 triệu tkcr/tcsr/atmk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 706 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Kiếm 99 (-13%) . ig onlyffan . vk 13 (vk tl3),3m14,5m13,1m12 , 8 sách,rương 6m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 2110) .
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 705 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 69 (10%) . ig bocanpkko . vk 12(vk tl6 + găng tl3 ),4m12,2m11,3m9 , 4 sách,rương 150m yên,sói cấp 100 full tbi (tl 4430) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho tráng vành zc .
Mã Số: 704 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ.Quạt 97 (15%) . ig police01d . vk 12,4m12,3m9,1m8,3260 rương hang động , 6 sách,rương 234m yên, xe máy cấp 5 full tbi (tl 2210) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 703 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 70 (-50%) . ig ig minh9xthtb_ts . vk 13(vk tl6 + bùa tl5 + yoroi tl6+ găng tl6),4m14,2m13 ,3m12,10 bánh , 11 sách,rương 17m yên,siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 5543).
Giá 700k card - 490k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 702 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 70 (42%) . ig ngocanh144 . vk 8,5m10,4m9 , 9 sách, sói cấp 1 full tbi (tl 2100) .
Giá 170k card - 120k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 701 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 99 (0%) . ig muaabans9x . vk 13,1m13,6m12,2m8 , 8 sách,rương 134m yên, xem máy cấp 38 ngon full tbi (tl 5541) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 700 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 77 (44%) . ig ugongamer . vk 12,3m12,2m11,2m10,2m8 , 11 sách,rương 7m yên, sói cấp 10 ngon full tbi (tl 6211) .
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho duc le zc .
Mã Số: 699 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 103 (-47%) . ig tieuxjnh . vk 32,full 8, chưa kill 10x,phân thân tiu lv10 , 2 bánh,rương 72m yên,siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 5442) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho kendyan zc .
Mã Số: 698 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 91 (55%) . ig winer102 . vk 12,1m12,full 8 , 7 sách,rương 8m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 2121) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho kendyan .
Mã Số: 697 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 91 (19%) . ig thgchonay_ts . vk 12,5m12,4m8 , 9 sách,rương 60m yên, siêu xe 3 sao cấp 3 ngon full tbi (tl 6666) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 696 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 76 (24%) . ig aaaaee . vk 12,full 10 , 11 sách, xe máy cấp 5 ngon full tbi (tl 2211) .(ĐÃ BÁN )
Giá 270k card - 180k tkcrk đã bán cho 096695986x .
Mã Số: 695 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 98 (2%) . ig khanh01vp . vk 13 ( vk tl6),1m13,7m12,1m8,ruong 43m yen, phan than kiem 57 , 11 sách, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6443) .
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 694 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 69 (98%) . ig lanhvkyeu . vk 13 (vk tl6,nhẫn tl5, bội tl5,bùa tl6,giày tl5,găng tl6,áo tl3 , trâm tl4),3m13,full 12 ,8 sách,2 bánh,rương, 1 sói 5 sao, 55m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 6664) + acc sv2 cung 61 vk10 full 8910 có siêu xe + sói .
Giá 950k card - 650k tkcrk đã bán cho Đỗ Hề fc .
Mã Số: 693 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 69 . ig vkngta2019. vk 10,1m10,2m9,6m8 , 1 sách,rương 12m yên, sói cấp 1 full tbi tl 2100 .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 692 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 79 (96%) . ig arshuka . vk 12,1m10,7m10,1m8,rương 45m yên , 2 sách, siêu xe 5 sao cấp 7 ,full tbi (tl 4320).(chua)
Giá 350k card - 250k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 691 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 69 (12%) . ig lonl123 . vk 8,1m11,1m10,3m9,4m8,rương 25m yên , 6 sách, sói cấp 100 ngon 3 tbi (tl 000) .
Giá 170k card - 120k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 690 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 59 (-45%) . ig bomelaboss . vk 12,9m8 , 8 sách,rương 1m5 yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 6000) .
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 689 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (71%) . ig langtu6789 . vk 10,2m10,7m8 , 3 sách,rương 24m yên, sói cấp 1 ngon 3 tbi (tl 100) .
Giá 180k card - 130k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 687 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Kiếm 59 (-18%) . ig hieuv0dich . vk 12,3m12,2m10,4m8 , 0 sách, sói cấp 100 ngon 2 tbi (tl 21) .
Giá 270k card - 180k tkcrk đã bán cho doãn nguyên fc .
Mã Số: 686 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 76 (3%) . ig pitiucui2 . vk 12 (vk tl1),1m12,full 8 , 0 sách,rương 23m yên, siêu xe cấp 1 ,1 tbi (tl 1) .
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 685 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam-TTGT-ADMIN_TS- LV29 TOP 10 GIA TỘC..Kunai 130. Ig nuker_ts . vk16, 3m15, full14 ,(vk tl8 +nhẫn tl5+bội tl6+bùa tl7 +yoroi tl9+giày tl5 +găng tl9), phân thân kunai lv88 vk12 xe máy 5 sao. siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full (tk tl6555). acc thích hợp cho ai làm ăn kinh doanh
Giá 5 triệu 3 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 684 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam Tiêu 59 (-26%) . ig bokochap00. vk 11,5m11,2m10,2m8, 0 sách ,sói 5 sao cấp 100 ngon 2 tbi (tl 00) .
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho Hoàng Văn Quân zc .
Mã Số: 683 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Đao 69 (28%) . ig s9slinhs9s. vk 11,3m10,5m9,ruong 13m yen, 0 sách ,sói cấp 1 full tbi (tl 3100) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 682 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 59 (-3%) . ig papchich. vk 10,full 10, 2 sách ,sói cấp 1 ngon 2 tbi (tl 00) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0949 51607x .
Mã Số: 681 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 84 (81%) . ig 2654065_ts. vk 12,4m12,2m10,2m9,1m8 ,rương 19m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 5420) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 18/1)
Giá 320k card - 220k tkcrk đã bán cho 098402343x .
Mã Số: 680 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiêm 78 (-9%) . ig volibearlm . vk 14 (vk tl5 + bội tl5+bùa tl6 +giày tl5+ găng tl6),2m14,6m13,1m12, 9 sách,rương 10m yên, siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5532) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 13/3)
Giá 750k card - 520k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 679 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 70 (4%) . ig changs2kho . vk 12 (vk tl5 + găng tl5),full 12, 3 sách, siêu xe 3 sao cấp 100 full tbi (tl 2211) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 678 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 130(99%) . ig bawat . vk 15,1m15,8m14, (vktl4,bùa tl6,găng tl6),phân thân kiếm 62 vk9 , kill10x,rương 868m yên, 11 sách , 12 bánh ,siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5443) .(ĐANG 0NLINE)
Giá 2 triệu 8 card - 1m9 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 677 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 110 (-%) . ig ztuyen98z_ts . vk 12,2m14,2m13,full12, 7 sách,rương 161m yên, chưa có kill 10 ,phân thân kiếm lv44, siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 3321) .
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 676 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 103 (-43%) . ig kujmja9x . vk 12,2m13,full12, 11 sách,kill 10 phân thân tiêu lv50, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4411) .
Giá 850k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 675 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 59 (28%) . ig motodoc . vk8,5m9,4m8 , 0 sách,rương 8m yên, sói cấp 100 , 3 tbi (tl 510) .
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 674 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 92 (81%) . ig huydat102 . vk 12 ,(vk tl6 + găng tl6),1m13,8m12,ruong 22m yen , 11 sách,sói cấp 100 full tbi (tl 6666).
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 673 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 41 (0%) . ig boynbxxz . vk8,full 8 ,0 sách, sói cấp 1 ,2 tbi (tl 00) .
Giá 70k card - 50k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 672 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kunai 69 (63%) . ig aalaal . vk8,full 8 ,0 sách,rương 15m yên, sói cấp 1 ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 671 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 84 (7%) . ig huydietsv3_ts . vk 12,4m13,5m12, 11 sách,rương 12m yên, xe máy cấp 1 full tbi (tl 5200) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho Công Dũng fc .
Mã Số: 670 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Cung 83 (-50%) . ig s8pluss . vk 12 ( vk tl2 ),2m12,full 8910 , 0 sách,rương 26m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 1100) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 17/1)
Giá 350k card - 240k tkcrk đã bán cho 0367 805 94x .
Mã Số: 669 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 130 (99%) . ig thajsole_ts_ts . vk 14 ,9m14, (vktl6,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl6,găng tl7,quần tl6,),phân thân tiêu 67 vk9 sói 4 sao , kill 10x, rương 1 tỷ 700m yên, 11 sách , 13 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6666) . Mua thủ công giá 3 triệu 5 card - 2m4 tkcr.(ĐANG ONLINE).
Giá 3 triệu 3 card - 2m2 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 668 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig maxdragon_ts_ts . vk 16 ,1m16, 8m14, (vktl6,dây chuyền tl4,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl9, giày tl6,găng tl9,quần tl6,áo tl6, nón tl6),phân thân tiêu 74 vk14 sói 5 sao ngon , kill 10x, rương 62m yên, 11 sách , 20 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8544) . Mua thủ công giá 4 triệu 2 card - 2m9 tkcr.(ĐANG ONLINE).
Giá 4 triệu 2 card - 2m9 tkcrk đã bán cho nguyễn đình tuấn fc .
Mã Số: 667 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 69 (-42%) . ig 1hitdepzai . vk13 ,1m12,1m11,2m10,5m8, 0 sách, sói cấp 100 full tbi (tl 2100) .
Giá 270k card - 180k tkcrk đã bán cho 090473849x .
Mã Số: 666 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Tiêu 82 (2%) . ig conga3xsv4 . vk9 ,3m10,6m9,1m8, 3 sách,rương 27m yên, sói cấp 11 ngon full tbi (tl 1110) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 23/1)
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho anny tuấn fc .
Mã Số: 665 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Quạt 101 (9%) . ig ph0gloiwat . vk 12,1m13,7m12,1m8 ,11 sách, pt chưa xác định , có kill 10x, siêu xe cấp 5 full tbi (tl 2210).
Giá 800k card - 550k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 664 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 78 (22%) . ig s2kenpi . vk12 (vk tl5),2m12,7m8, 2 sách,rương 15m yên, sói 2 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 3322) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 18/2)
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 663 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 73 (91%) . ig bisocius1 . vk 8,9m10, 1 sách, sói 2 sao cấp 10 ngon full tbi (tl 321) .
Giá 190k card - 130k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 661 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 72 (46%) . ig quaycttop1 . vk 14 (vk tl6 + bùa tl4),3m12,1m11,5m8, 8 sách,10 bánh,rương 5m yên , siêu xe 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 4433) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho hiep duong fc .
Mã Số: 660 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kunai 49 (-4%) . ig myh3v3l_ts . vk 10,6m9,3m8,rương 12m yên , sói cấp 1 , tbi (tl 10) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 659 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 60 (19%) . ig top4xpk . vk 12,1m12,1m11,2m10,5m8 , siêu xe cấp 1 ngon, sói cấp 100 , tbi (tl 2110) .
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 658 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 69 (87%) . ig kanbaby . vk 12,4m12,3m9,2m8 , 1 sách, sói cấp 2 , tbi (tl 11) .
Giá 270k card - 190k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 657 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 76 (40%) . ig tuoigipeka . vk 12,1m12,2m11,2m10,4m8 , 0 sách, sói 4 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 4321) .
Giá 380k card - 260k tkcrk đã bán cho 032985967xx .
Mã Số: 656 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam.(LỖI SINWA) .Kunai 59 (-41%) . ig minsua1st . vk 9,full 456 , 0 sách,rương 4m yên, sói cấp full tbi (tl 0000) .
Giá 50k card - 35k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 654 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 70 (7%) . ig truong0909 . vk 10,3m11,4m10,2m8 , 7 sách,siêu xe cấp 100 ngon full tbi (tl 3211) .
Giá 200k card - 140k tkcrk đã bán cho 097661091x .
Mã Số: 653 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 49 (-50%) . ig tiennam2k2 . vk 12 ( vk tl6),1m12,5m9,3m8 , 0 sách,sói trắng ngon + sói đen full tbi (tl 3200) .
Giá 270k card - 180k tkcrk đã bán cho The La fc .
Mã Số: 652 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 69 (17%) . ig teoprox201 . vk 11,3m9,6m8 , 9 sách, 1 bánh,siêu xe 2 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 1100) .
Giá 190k card - 130k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 651 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 84 (53%) . ig sa1thus2 . vk 12(vk tl3),3m12,1m10,5m8 , 8 sách,2 bánh,rương 4m yên , sói cấp 100 ngon , full tb ( tl 3110).(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 25/12)
Giá 370k card - 250k tkcrk đã bán cho 039985780x .
Mã Số: 650 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 130 (54%) . ig pkpro011 . vk 14 ,8m14,1m12, (vk tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl7,găng tl6),phân thân tiêu 63 vk10 , kill 10x, rương 262m yên, 8 sách , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6655) .
Giá 2m9 card - 2m tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 649 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 69 (80%) . ig hacke2k3 . vk 12 ( vk tl4),1m12,2m11,4m10,2m9, 8 sách , sói cấp 100 chỉ số ngon , full tbi (tl 5520).
Giá 290k card - 200k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 648 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 78 (-50%) . ig s2kenpi . vk 8,1m12,1m11,5m10 , rương 88m yên, sói cấp 1 chỉ số ngon , 2 tbi (tl 00)
Giá 220k card - 150k tkcrk đã bán cho 086800862x .
Mã Số: 647 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 97 (52%) . ig vietnam96x_ts . vk 13,(găng tl1), full12,ruong 77m yen , 11 sách , sieu xe cấp 100 full tbi (tl 4442).
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 646 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam.-TTGT S2BOYGT2S – cấp 10 nt1. Quạt 105 (5%) . ig sakunoke . vk 14(vk tl6 + găng tl6 + yoiroi tl6),1m15,5m14,3m12,kill 10x , pt kiếm lv44 , 9 sách,siêu xe 5 sao cấp 7 full tbi (tl 3222) .
Giá 1m3 card - 900k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 644 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Tiêu 130 (99%) . ig epiqsu . vk 12 ( găng tl2 ),2m13,3m12,3m9,1m8 , 4 sách,rương 7m yên, kil10x , pt chưa xác định, siêu xe cấp 25 ngon full tbi (tl 3210) .
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 643 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 76 (-49%) . ig stylaydi . vk 10,2m12,3m10,4m8 , 10 sách, sói cấp 2 chỉ số ngon , 2 tbi (tl 11)
Giá 220k card - 150k tkcrk đã bán cho 038915679 .
Mã Số: 642 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Kunai 64 (2%) . ig whatdoyous . vk 10,8m10,1m8 , 0 sách,0 thú cưỡi .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 641 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Đao 69 (95%) . ig nsow0agel . vk 12,1m12,full 8 , 0 sách,rương 5m yên, siêu xe ngon cấp 1 full tbi (tl 0000) .
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 640 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nữ. Kunai 41 (42%) . ig majnhh. vk 10,full 8 ,rương 26m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 0000) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho mùi mạnh dũng .
Mã Số: 639 Xem ảnh - Sever Katana Nhân vật nam. Tiêu 78 (36%) . ig bombabi . vk8,2m12,4m9,3m8 , 2 sách, siêu xe cấp 100 ngon, full tbi (tl 0000) .
Giá 250k card - 150k tkcrk đã bán cho lưu trong phúc fc .
Mã Số: 638 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 98 (-38%) . ig hpvotinh1_ts . vk 12 ( vk tl5 + bùa tl5 + yoroi tl6 + găng tl5 ),5m14,4m12 , 11 sách, siêu xe cấp 100 full tbi (tl 5421)
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho Quân Nguyễn zc .
Mã Số: 637 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (-37%) . ig kyllinnso . vk 12 ( vk tl 3 ),4m11,full 8 , 8 sách,siêu xe 5 sao ngon cấp 100 full tbi (tl 2100) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 052342843 .
Mã Số: 636 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 69 (40%) . ig oiituaniio . vk 12,3m12,full 8,rương 29m yên , 0 sách, sói cấp 100 full tbi (tl 3200) .
Giá 280k card - 190k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 634 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam .Kunai 101 (81%) . ig visaodame. vk 12(vk tl4 , găng tl3+ yoroi tl4),full 12 ,11 sách,20 bánh, có kill 10x,phân thân kiếm lv19, sói 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6664).(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 19/1)
Giá 950k card - 650k tkcrk đã bán cho 0976 24762x .
Mã Số: 633 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam . Quạt 60 (-33%). ig boss59. . vk 10,full 10 ,0 sách , sói đen cấp 2 full tbi (tl 6400) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 096194389x .
Mã Số: 632 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 90 (54%) . ig aaaaaaa111_ts . vk 12(vk tl6 + bùa tl4 + yoroi tl5),2m14,1m13,6m12 , 8 sách,11 bánh , sói 5 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5332) .
Giá 700k card - 490k tkcrk đã bán cho 03876309xx .
Mã Số: 631 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 116 (30%) . ig xuanloc9xx . vk 10,2m12,7m9 , 9 sách,3 bánh,rương 48m yên,có kill 10x, pt tiêu lv64, sói cấp 9 chỉ số ngon full tbi (tl 0000) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 18/12)
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 03934234xx .
Mã Số: 630 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ.TTGT CẤP 18 NTGT CẤP 3- quaylen_ts. Quạt 77 (3%) . ig anhluonghd_ts . vk 12,2m12,7m8 ,2 sách,rương 46m yên , siêu xe cấp 1 full tbi (tl 3311) .
Giá 700k card - 490k tkcrk đã bán cho fb đức thuận .
Mã Số: 629 Xem ảnh - Sever katana Nhân vật nam. Tiêu 77 (-49%) . ig fakerst . vk 11,4m12,5m9 , 0 sách,rương 5m yên , siêu xe cấp 11 full tbi (tl 2000) .
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho 09642248xx .
Mã Số: 628 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 94 (28%) . ig khongcuoi_ts . vk 12(vk tl5 + găng tl5 + yoroi tl5),1m14,8m12 , 11 sách , sói cấp 100 full tbi (tl 5444) .(ĐANG TRA GÓP HẠN 17/12)
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho 093424335x .
Mã Số: 627 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. KIếm 79 (71%) . ig ys2namdinh. vk 12,4m11,4m10,1m9 ,rương 14m yên, 2 sao cấp 2 full tbi (tl 3311) .
Giá 270k card - 190k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 626 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 68 (92%) . ig gaquegion. vk 9,7m9,2m8,ruong 41m yen ,sói cấp 1, 2 tbi (tl 10) .
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 625 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 84 (78%) . ig 2654065_ts. vk 12,4m12,2m10,2m9,1m8 ,rương 21m yên, sói cấp 100 full tbi (tl 5420) .
Giá 320k card - 220k tkcrk đã bán cho dương hiếu fc .
Mã Số: 624 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 51 (61%) . ig loveyoudr. vk 10,full 8,sói cấp 100 , full tbi (tl 0000) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho Nghi Lâm zl .
Mã Số: 623 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 56 (42%) . ig aiyunlove. vk 9,full 8, rương 10m yên ,sói cấp 17 , 2 tbi (tl 00) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho fc .
Mã Số: 622 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 59 (-31%) . ig papchich. vk 10,full 9, 2 sách ,sói cấp 1 ngon 2 tbi (tl 00) .
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho Đỗ Thanh Nam fc .
Mã Số: 621 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nữ. Quạt 70 (-39%) . ig quatpkall. vk 14,4m12,1m11,3m10,1m8, 10 sách ,rương 19m yên, sói 2 sao cấp 100 full tbi (tl 5442) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 620 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 69 (-49%) . ig ss7sufe . vk 12(vk tl4),4m12,3m9,2m8, 7 sách ,rương 11m yên, sói cấp 100 ngon full tbi (tl 2100) .
Giá 350k card - 240k tkcrk đã bán cho long bi f .
Mã Số: 619 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 80 (-37%) . ig lls2cungll . vk 13,1m12,4m10,1m9,3m8 ,rương 42m yên, sói cấp 1 full tbi (tl 2200) .
Giá 300k card - 210k tkcrk đã bán cho chỉ còn những mùa nhớ zc .
Mã Số: 618 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 69 (61%) . ig zzkunkkazz . vk 12,2m12,2m10,5m9 , 1 sách,rương 3m yên, xe máy cấp 1 full tbi (tl 2210) .
Giá 260k card- 180k tkcrk đã bán cho Thỏa Hoàng zc .
Mã Số: 617 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 54 (52%) . ig girlteen2x . vk 10,full 8 , 0 sách, sói cấp 1 ngon , 2 tbi (tl 00) .
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho đức linh z .
Mã Số: 616 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 60 (-20%) . ig quaycttop1 . vk 14 (vk tl6),1m12,7m8 , 10 bánh, 8 sách, sói cấp 1 , 3 tbi (tl 433) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho Trần Gia Huy z .
Mã Số: 615 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 69 (57%) . ig sam123sung . vk 8,2m10,2m9,5m8 ,ruong 11m yen, 8 sách, sói cấp 100 chỉ số ngon , full tbi (tl 2200) .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 614 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 76 (29%) . ig stylaydi . vk 10,2m12,3m10,4m8 , 10 sách, sói cấp 2 chỉ số ngon , 2 tbi (tl 11) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 18/12)
Giá 220k card - 150k tkcrk đã bán cho khoa tran .
Mã Số: 612 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 94 (83%) . ig sirius128_ts . vk 12(vk tl6 + găng tl6),1m14,8m12 , 8 sách,rương 144m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5442) .
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 611 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Quạt 64 (-47%) . ig hieufcnx . vk 10,1m10,7m9,1m8 , 1sách , siêu xe cấp 1 full tbi (tl 0000).
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho 09669598xx .
Mã Số: 610 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 78 (64%) . ig xuntilyoux . vk 8,full 4 5 6 , 0 sách,rương 17m yên , xe máy cấp 1 ngon, 2 tbi (tl 00) .
Giá 180k card - 130k tkcrk đã bán cho 086800862x .
Mã Số: 609 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 70 (-48%) . ig foodie . vk 9,1m12,1m10,4m9,3m8 , 0 sách , sói cấp 1 full tbi (tl 2000)
Giá 190k card - 130k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 608 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 103 (-4%) . ig ngkeomavui . vk 15(bội tl5+ giày tl4 + găng tl6 + yoroi tl7),3m14,2m13,4m12 ,11 sách,phân thân tiêu 61,10 bánh,rương 38m yên,kill 10x , siêu xe cấp 15 chỉ số ngon full tbi (tl 5433) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 21/1)
Giá 1m1 card - 800k tkcrk đã bán cho chien nobin fc .
Mã Số: 607 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 70 (63%) . ig n0obitaa . vk 8,9m8 , 0 sách,rương 6m yên , 0 thú cưỡi
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 038719433x .
Mã Số: 605 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 130(1%) . ig xxataradix_ts . vk 14 ,3m14,6m12, (vk tl6,bội tl6,bùa tl6,yoroi tl7, giày tl5,găng tl6,quần tl5),phân thân tiêu 64 vk10 , kill 10x, rương 231m yên, 11 sách , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6665)
Giá 1m9 card - 1m3 tkcrk đã bán cho 03735004xx .
Mã Số: 604 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 130 (99%) . ig nganhagxu_ts vk 12(găng tl4+ yoroi tl4),7m12,2m10,ruong 208 m yen ,8 sách, pt tiêu50, có kill 10x, sói 2 sao cấp 63 full tbi (tl 4333).
Giá 1m card - 700k atm/momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 603 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Cung 73 (7%) . ig thieugiald . vk 11,2m12,4m10,1m9,2m8 , 2 sách , sói 2 sao cấp 10 chỉ số ngon full tbi (tl 3110)
Giá 170k card - 120k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 602 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 67 (10%) . ig o0buong. vk 11,2m12,1m10,6m8 , 1 sách, sói cấp 1 ,2 tbi (tl 21)
Giá 180k card - 130k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 601 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Kunai 68 (44%) . ig duataokoxu . vk 11,9m8 , 0 sách, sói cấp 100 full tbi (tl 0000)
Giá 180k card - 130k tkcrk đã bán cho 096194389x .
Mã Số: 600 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 115 (55%) . ig datno. vk 14(vk tl6 + bội tl5 + găng tl6+ yoroi tl5),4m14,5m12 , rương 86m yên,8 sách, pt tiêu 56, có kill 10x, sói 4 sao cấp 100 ngon full tbi (tl 5222).
Giá 1m450k card - 950k tkcrk đã bán cho tô văn sỹ fc .
Mã Số: 599 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 100 (46%) . ig singger2k . vk 12,2m14,1m13,6m12 ,8 sách, pt kiếm 44 có kill 10x, sói 3 sao cấp 100 full tbi (tl 3221).
Giá 850k card - 600k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 597 Xem ảnh - Sever Tessen Kiếm 64 (-34%) . ig kiemvusu_ts . vk 10,2m10,3m9,4m8 , 5 sách,1 bánh,rương 2m yên, sói cấp 1
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 03930591xx .
Mã Số: 596 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 59 (14%) . ig hopkute9xx . vk 9,1m10,5m9,3m8 , 0 sách, sói cấp 1 chỉ số ngon full tbi (tl 0000) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 20/12 )
Giá 130k card - 90k tkcrk đã bán cho hạ diệp fc .
Mã Số: 595 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 96 (2%) . ig 11i1i11 . vk 15(vk tl4 + găng tl6),1m14,4m13,4m12 , 9 sách,rương 49m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6622).(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 19/12)
Giá 680k card - 450k tkcfk đã bán cho bi Lùn z .
Mã Số: 594 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 69 (10%) . ig cucaiz . vk 8,2m10,7m8 , 0 sách, 0 thú cưỡi .(ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 593 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kunai 130 (3%) . ig fughkl . vk 14 ,2m16, 7m14, (vktl6,nhẫn tl6,bội tl4,bùa tl7,yoroi tl6, giày tl5,găng tl8,quần tl6),phân thân kiếm lv72 siêu xe 5 sao , kill 10x, rương 433m yên, 10 sách , 12 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi + xe máy 5 sao (tl 6665)
Giá 3 triệu 5 card - 2m4 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 591 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 42 (29%) . ig emcuima1st . vk 8, full 8 ,rương 2m5 yên , sói cấp 1 , 2tbi (tl 00)
Giá 70k card - 50k tkcrk đã bán cho 038719433x .
Mã Số: 590 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 98 (33%) . ig dang1s . vk 12(vk tl4+găng tl4),1m12,8m8 , 8 sách, ruong da 8,rương 252m yên, siêu xe 2 sao cấp 59 chỉ số ngon full tbi (tl 0100) .
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 588 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nữ. Quạt 69 (45%) . ig tigerlarge . vk 11,full 8 ,rương 17m yên , sói cấp 1 full tbi (tl 0000)
Giá 150k card - 100k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 587 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 69 (-13%) . ig linhkersv3 . vk 12 , 1m11,1m10,7m8 , sói cấp 100 ngon , 3 tb ( tl 621)
Giá 270k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 586 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 90 (-28%) . ig hoangs2tb . vk 12 , 2m12,1m11,6m8 , 11 sách, siêu xe cấp 3 , full tb ( tl 2221) .
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 085239070x .
Mã Số: 585 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 125 (-41%) . ig lykimcuong . vk 14 ,,1m14,4m14,full 12, (vk tl6+nhẫn tl5+ bội tl6+bùa tl6 +yoroi tl6+giày tl6+ găng tl7),phân thân tiêu lv41 , kill 10x, rương 564m yên,11 sách , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6666)
Giá 1m8 card - 1m2 tkcrk đã bán cho 037300132x .
Mã Số: 584 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 84 (-18%) . ig sa1thus2 . vk 12(vk tl5),2m12,2m10,5m8 , 8 sách,2 bánh,rương 4m yên , sói cấp 100 ngon , full tb ( tl 3110)
Giá 380k card - 250k tkcrk đã bán cho 929 zl .
Mã Số: 583 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Tiêu 65 (-1%) . ig s2an1s . vk 8,full 8 , 0 sách , sói cấp 1, 2 tbi (tl 00)
Giá 120k card - 80k tkcrk đã bán cho long bi f .
Mã Số: 582 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 73 (90%) . ig xl98lx . vk 8,1m12,8m8 , 0 sách,rương 2m yên , sói cấp 43 chỉ số ngon , 2 tb ( tl 00) .
Giá 190k card - 130k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 581 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 115 (16%) . ig khotgjd_ts . vk 12(vk tl4 +bùa tl5+ giày tl5 + găng tl5),2m14,7m12,rương 411m yên ,9 sách, phan than tieu lv45, chưa có kill 10x, siêu xe 5 sao cấp 2 chỉ số ngon full tbi (tl 4333)
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 580 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam . Tiêu 78 90% .+ kiếm 41 vk10 full 8 ,16m yên sói đen . ig xxoatenemx . vk8 , 2m10,7m8, 0 sách,rương 12m yên , sói cấp 34 chỉ số ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho xuân trường zc .
Mã Số: 579 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 130(30%) . ig llz0mbiell_ts . vk 14 ,3m15, 6m14, (vk tl7,nhẫn tl6,bội tl6,bùa tl7,yoroi tl9, giày tl6,găng tl7,quần tl6,nón tl6),phân thân tiêu 75 vk10 sói 3 sao ngon , kill 10x, rương 459m yên, 11 sách , 10 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 8664)
Giá 3m4 card - 2m3 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 578 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 82 (25%) . ig hang9b . vk 12 (vk tl5),2m12,3m10,4m8 , 7 sách , siêu xe cấp 100 chỉ số ngon , full tb ( tl 3200)
Giá 350k card - 240k tkcrk đã bán cho Trần Nhật zc .
Mã Số: 577 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 53 (32%) . ig anhvipvvl . vk 9,2m9,7m8 , 0 sách , sói cấp 1 full tbi (tl 0000) .
Giá 80k card - 60k tkcrk đã bán cho nguyễn minh đức .
Mã Số: 576 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 72 (95%) . ig arshuka . vk 10,7m102m8,rương 13m yên , 2 sách, siêu xe 5 sao cấp 7 ,full tbi (tl 0000) (ĐANG TRẢ GÓP HẠN 26/12)
Giá 260k card - 180k tkcrk đã bán cho tao dell dz zc .
Mã Số: 575 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nữ. Quạt 98 (-50%) . ig sammmvip . vk 13,8m12,1m8,61m yen , 11 sách,2 bánh, siêu xe cấp 39 full tbi (tl 5532)
Giá 450k card -310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 574 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 92 (6%) . ig sammroai . vk 12,1m12,5m10,3m8 ,0 sách,rương 96m yên, sói cấp 95 full tbi (tl 1111) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 573 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 99 (14%) . ig namdandy_ts . vk 14,6m12,1m11,2m8 , 9 sách, 2 bánh,rương 141m yên, sói 3 sao cấp 22 full tbi (tl 3333) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 572 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 69 (-30%) . ig trum4sv . vk 12(tl5)+ vk6x 12,1m14,1m13,7m12 , 0 sách, sói cấp 70 chỉ số ngon full tbi (tl 2210) .
Giá 600k card - 400k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 571 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 96 (23%) . ig dragon96cb . vk 14( vk tl6 +găng tl 5),5m12,,1m10,3m8 ,11 sách,rương 88m yên , siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 5522) .
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 570 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Quạt 106 (-48%) . ig justfory0u . vk 14,2m14,7m13 ,11 sách,4 bánh,rương 68m yên,kill 10x , siêu xe 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5444)
Giá 1m1 card - 800k tkcrk đã bán cho 09315824xx .
Mã Số: 569 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Đao 68 (25%) . ig djtmes2s3 . vk 12,1m10,7m9 , 2 sách , siêu xe cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 0000) .
Giá 250k card - 170k tkcrk đã bán cho tb zc .
Mã Số: 568 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 96 (84%) . ig banxu0x29_ts . vk 14( vk tl4),1m14,6m12,2m9 ,11 sách,2 bánh,rương 8m yên , siêu xe cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5444)
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho kendyan zc .
Mã Số: 567 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Đao 41 (-14%) . ig daijavv. vk 8,9m8 , 0 sách,6m yên, sói cấp 1 , 3 tbi (tl 000) .
Giá 70k card - 50k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 566 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 69 (95%) . ig ngaghoncua . vk 12(vk tl4 + bội tl4 + gang tl4),full12 , 11 sách,rương 14m yên , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 4421) (ĐANG TRẢ GÓP)
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 565 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 45 (13%) . ig bodungker . vk 11,9m8 , 5 sách,sói cấp 1 full tb ( tl 0000)
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 038719433x .
Mã Số: 563 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Quạt 94 (25%) . ig khanh01vp . vk 13 ( vk tl6),1m13,7m12,1m8,55m yen phan than kiem 57 , 11 sách, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 6443)
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho Bá Đạo zc .
Mã Số: 562 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 92 (12%) . ig lllmaxlll . vk 12 (vk tl6 ),8m12,1m10 , 11 sách,rương 114m yên , siêu xe cấp 1 chỉ số ngon 2 tbi (tl 00) .
Giá 600k card - 420k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 561 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kunai 70 (40%) . ig tyeumek49_ts . vk 13 ( vk tl6 +bùa tl4 +giày tl3 + găng tl6),1m14,2m13,full 12, con 3d x2, 9 sách,2 bánh, siêu xe 5 sao cấp 100 full tbi (tl 4432) (ĐANGTRẢ GÓP )
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 560 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kiếm 97 (27%) . ig madness12 . vk 12,full 12, 11 sách,rương 144m yên, sói cấp 70 chỉ số ngon full tbi (tl 5311).
Giá 550k card - 380k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 559 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Cung 70 (-35%) . ig kissjav . vk 11,4m10,4m9,1m8 , 4 sách, siêu xe cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 6550)
Giá 190k card - 130k tkcrk đã bán cho o^^o^^o zf .
Mã Số: 558 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Cung 90 (1%) . ig xusiure009 . vk 12,1m12,6m9,2m8 , 4 sách,rương 92m yên, sói cấp 1 chỉ số ngon, 2 tbi (tl 22) .
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 557 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 94 (92%) . ig datdola98_ts . vk 12(vk tl5+bùa tl6+giày tl4 + găng tl5),1m15,1m13,7m12,11 sách,2 bánh,rương 3m yên, phân tiêu lv10 , siêu xe cấp 100 full tbi (tl 4444)
Giá 650k card - 450k tkcrk đã bán cho 033543869x .
Mã Số: 556 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Đao 48 (-21%) . ig meoc2nabis . vk 8,1m9,8m8 , 0 sách, sói cấp 1.
Giá 90k card - 60k tkcrk đã bán cho truong gia z .
Mã Số: 555 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 49 (43%) . ig s4team19 . vk 8,1m9,8m8 , 0 sách,rương 1m3 yên, sói cấp 1, 1 tbi (tl 0
Giá 90k card - 60k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 554 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhận vật nam.Kiếm 96 (1%) . ig l0gan98hy . vk 12,1m14,8m12,2 sách, kill 9x cấp 1 phân thân chưa vào lớp ,rương 41m yên, sói cấp 87 full tbi (tl 2210) . Mua thủ công giá 600k card – 400k tkcr
Giá 600k card - 400k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 553 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130(38%) . ig ch3tdi_ts . vk 14 ,3m15, 6m14, (vktl3,nhẫn tl1,bội tl0,bùa tl6,yoroi tl6, giày tl2,găng tl6,quần tl1,áo tl6),phân thân quạt lv68 , kill 10x, rương 1 tỷ 593m yên, 10 sách , 1 bánh , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 6666) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 10/12))
Giá 3m card - 2m1 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 552 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Kunai 53 (16%) . ig maxlv40 . vk 9,2m9,7m8 ,18 món kháng, 0 sách, 0 thú cưỡi.
Giá 70k card - 50k tkcrk đã bán cho mùi mạnh dũng .
Mã Số: 551 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nam. Quạt 90 (-49%) . ig bupsub . vk 12,1m9,8m8 , 0 sách,rương 3m4 yên , sói cấp 23 full tbi (tl 4100) .
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 550 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam . Kiếm 124 (-19 %) . ig skybluev . vk 16 ,2m12,7m14, (vk tl3,găng tl4,yoroi tl6),rương 516m yên, có kill 10x ,phân thân kiếm lv61 vk12 ,8 sách,siêu xe 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5333). Mua thủ công giá 3m3 card -2m3 tkcr
Giá 3m card - 2m tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 549 Xem ảnh - Sever Tessen .Nhân vật nam-TTGT kyniemnso cấp 5 ntgt 1 . Quạt 103 (-19 %) . ig sirus_ts . vk 14 ,1m16,8m14, (vk tl6,bội tl4,bùa tl0,găng tl5,yoroi tl5),rương 118m yên, có kill 10x ,phân thân kiếm lv52, 11 sách,6 bánh ,siêu xe cấp 1 chỉ số ngon full tbi (tl 6421).(ĐANG ONLINE)
Giá 1m7 card - 1m2 tkcrk đã bán cho gamemobi1_ts .
Mã Số: 548 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Kiếm 109 (1%) . ig taiphidao_ts . vk 14(găng tl5),2m14,7m12 , 11 sách,rương 260m yên, có kill 10x , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5663).
Giá 1m2 card - 850k tkcrk đã bán cho hai bàn tay trắng zl .
Mã Số: 547 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 122 (11%) . ig mrsiker_ts . vk 12(găng tl0),9m12 , 8 sách,rương 735m yên, có kill 10x, phân thân tiêu , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 3332) ..(
Giá 1m3 card - 900 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 546 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Tiêu 130 . ig ollyeullo_ts . vk 15 , full 15 , ( vktl8,bùa tl6, giày tl6,găng tl6,yoroi tl7 ),phân thân cung 64 vk9 , rương 1 tỷ 754m yên, 11 sách , 11 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi tl 6655.ĐANG ONLONE
Giá 2m2 card - 1m5 atm /momok đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 544 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Cung 90 (10%) . ig xs2cave2 . vk 12,1m12,8m8 , 0 sách, rương 34m yên , siêu xe cấp 18 chỉ số ngon full tbi (tl 0000) .(ĐANG TRẢ GÓP HẠN 21/2)
Giá 500k card - 350k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 543 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nữ. Cung 70 (-19%) . ig gokusd01_ts. vk 14,(vk tl5+bùa tl5+yoroi tl4+găng tl5),full12 , 20 bánh,11 sách,rương 191m yên , sói cấp 4 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5442).(ĐÃ BÁN)
Giá 700k card - 500k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 542 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 120 (-18%) . ig vuabul0n . vk 14,2m14,7m12,rương 313m yên ,9 sách,phân thân tiêu 50,có kill 10x , siêu xe cấp 100 full tbi (tl 4422) .(ĐANG ONLINE)
Giá 1m5 card - 1m tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 541 Xem ảnh - Sever Bokken Nhân vật nữ. Cung 59 (9%) . ig billdepxih . vk9,1m12,full 89,4 sách,rương 6m7 yên, sói cấp 51 chỉ số ngon full tbi (tl 3110)
Giá 100k card - 70k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 540 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kunai 70 (-49%) . ig njkunaivip . vk 12,1m11,1m10,8m8 ,4 bánh, 8 sách ,xe máy cấp 100 full tbi (tl 2110)
Giá 250k card - 180k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 539 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nam. Kunai 70 (23%) . ig 1hitvedi . vk 12,9m12 , 1 sách,rương 10m yên , sói cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5422) . Mua thủ công giá 450k card – 300k tkcr.
Giá 400k card - 280k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 538 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Cung 69 (-17%) . ig topcung4x . vk 14(tl6 +nhẫn tl3+bội tl5+ bùa tl6+giày tl6 +quần tl5+găng tl6),3m14,1m13,5m12 , 11 sách,11 bánh,rương 18m yên,rương đá 6 , sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5444) .
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 537 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Tiêu 121 (99%) . igx2dragonxxs . vk 14 ,1m15,4m14,4m12, (vktl6,yoroi tl6,găng tl6,),phân thân kunai 61 vk10 , kill 10x, rương 375m yên, 11 sách , xe cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 5544).(ĐANG ONLINE)
Giá 1m7 card - 1m2 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 534 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig franklin_ts . vk 14 ,6m14,3m12, (vktl6,yoroi tl9,bùa tl8, giày tl6,găng tl8),phân thân cung 70 vk10 , kill 10x, rương 1 tỷ 304m yên, 11 sách , sói 5 sao full tbi (tl 6664).(ĐANG ONLINE)
Giá 2m7 card - 1m8 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 533 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Kiếm 112 (58%) . ig zefof . vk 14,1m13,5m12 ,2m8 (yoroi tl6),phân thân chưa vào lớp , có kill 10x, rương 413m yên, 11 sách , sói cấp 100 chỉ số ngon tbi (tl 2100).(ĐANG ONLINE)
Giá 1m2 card - 850k tkcrk đã bán cho Quân Nguyễn zc .
Mã Số: 532 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nu. Kiếm 112 (35 %) . ig hotbojo0_ts . vk 12 ,4m14,4m13, (vk tl4,găng tl6,yoroi tl5), có kll 10x ,phân thân quạt lv46 , rương 432m yên, 11 sách , siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 4333).(ĐANG ONLINE)
Giá 1m card - 700k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 531 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Quạt 116 (-1 %) . ig haibggls2_ts . vk 15 ,3m13,6m12, (vk tl5,bùa tl6,găng tl6,yoroi tl6),rương 391m yên, có kill 10x ,phân thân tiêu lv 62 full 8 sói cấp 50 , 11 sách , siêu xe 3 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5433).(ĐANG ONLINE)
Giá 1m1 card - 800k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 529 Xem ảnh - Sever Kunaj Nhan vat nam. Kunai 82 (69%) . ig sakura194 . vk 12,5m10,4m8,rương 44m yên , 3 sách, sói 5 sao cấp 100 chỉ số ngon full tbi (tl 2220) .
Giá 450k card - 310k tkcrk đã bán cho 0xxx .
Mã Số: 528 Xem ảnh - Sever Shuriken Nhân vật nữ. Quạt 130(99%) . ig bawat . vk 15 ,9m14, (vktl4,bùa tl6,găng tl6),phân thân kiếm 62 vk9 , rương 877m yên, 11 sách , 12 bánh ,siêu xe 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5443) .(ĐANG 0NLINE)
Giá 3m1 card - 2m2 tkcrk đã bán cho triệu cường zc .
Mã Số: 5 Xem ảnh - Sever Tessen Nhân vật nam. Tiêu 130(99%) . ig behanhtay_ts . vk 14 ,1m15, 8m14, (vktl6,bội tl5,bùa tl5, giày tl5,găng tl6,quần tl6),phân thân cung 67 vk9 , kill 10x, rương 1 tỷ 150m yên, 11 sách , 14 bánh , sói 5 sao chỉ số ngon full tbi (tl 5644) .(ĐANG ONLINE)
Giá 2 triệu 7 card - 1m9 tkcrk đã bán cho 0xxx .
Danh Sách Nick Đã Bán
Hướng Dẩn Mua Nick Ninja:
- Chỉ cần nhớ Mã Số của nick bên trên sau đó soạn tin nhắn với nội dung: Bạn cho mình mua nick Mã Số XXX hoặc Bạn cho mình mua trả góp nick Mã Số XXX kèm tên nv hoặc lv để tránh mua nhầm nick
Lưu ý: ( với xxx là mã số nick )
Gửi: ZALO/SDT : 0941 . 858 . 828 - 0376 . 605 . 728
- Nếu mình trả lời thì bạn soạn:
Mã thẻ 1 Seri 1 Mã thẻ 2 Seri 2... và mệnh giá
Gửi ZALO/SDT : 0941 . 858 . 828 - 0376 . 605 . 728
- Khi nạp thành công mình sẽ gửi cho bạn TK, MK và 4 Mã Số XXXX (không cài mã bảo vệ)
- Sau khi mua nick xong vào đây để đổi mật khẩu.
- Admin cập nhật nick thường xuyên nên ko cần hỏi nick đã bán hay chưa.
Hướng Dẫn Mua Nick Trả Góp:
- Không mất phí khi mua trả góp
- Dùng 1 sđt để mua trả góp tránh người khác biết mật khẩu rồi lấy nick
- Thời gian trả góp vòng 1 tháng
- Trả trước 70% trở lên admin sẽ gửi Tk, Mk(ko cài mbv).
- Sau khi mua nick xong vào đây để đổi mật khẩu.
- Sau khi trả hết nợ thì gửi lại mật khẩu để admin lấy mcs.
- Trong quá trình trả góp nếu bạn không trả nợ được và trả lại nick thì sẽ nhận được 10% số tiền của nick với điều kiện nick còn nguyên đồ và chưa hết hạn. Nếu muốn nhận được 10% thì các bạn phải liên hệ admin trước lúc hết hạn.
Ví dụ: Mua nick 500k được trả lại 50k.
- Có thể gia hạn thêm 1 tháng phí 10% giá nick, gia hạn rồi gia hạn tiếp vẫn được.
Ví dụ: Mua nick 500k phí gia hạn là 50k.
- Quá 1 tuần sau khi hết hạn trả góp mà không gia hạn thì admin sẽ bán nick cho người khác.
Lưu ý: Trong thời gian trả góp không được cho người khác mượn nick khi đang trả góp.
Thu Mua Nick Ninja
Admin nhập nick 9x trở lên không lỗi shinwa, lôi đài.
- Soạn tin nhắn theo mẫu sau:
Cách 1:
Phái, level, sever, trang bị(nói rõ đã chuyển hóa hay chưa), thú cưỡi..., bán bằng
Cách 2:
Bán nick sever: ,Tài Khoản: ,Mật Khẩu: ,Level: ,Bán bằng loại gì ( xu, card, atm, tkcr, tcsr)
Gửi ZALO/SDT : 0941 . 858 . 828 - 0376 . 605 . 728
Hướng Dẫn Chuyển Sim Đăng Ký
Lấy mã số chuyển sim:
- Dùng sim đăng ký soạn: GO SIMCU TK MK gửi 6020 hoặc 6020 (mới và nhanh)
Chuyển sim đăng ký.
- Dùng sim mới soạn: GO SIMMOI TK MCS gửi 6020 hoặc 6020
Ví dụ: TM SIMMOI abczyz 1234 gửi 8179 (abcxyz là tài khoản 1234 là mcs) Trong đó MCS là mã PIN gồn 4 số mà hệ thống gửi về.
Mã MCS có thời hạn sử dụng trong 2 ngày, sau 2 ngày mã không có tác dụng.
SIMCU SIMMOI là chữ không phải sđt nhiều bạn nhầm.
Phương Thức Thanh Toán
✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL - VINA - MOBIFONE - VIETNAM MOBILE - ZING - GATE FPT(Cả Seri và Mã Thẻ)
✧ Thanh toán qua TKCR - TCSR - TRIEUKIM -ATM
Thông Tin Về Đại Lý
@ 2018 HoangTu1991.Com - Thiết Kế : Lương Đức Dương

Shop Mua Bán Nick Game Online
Chi tiết liên hệ : ZALO/SDT : 0941 . 858 . 828 - 0376 . 605 . 728